Skip to main content
เลื่อนจอ
-
0
+
🎸 คอร์ดเพลง พรปีใหม่

INTRO :  FFm |EmA7

DmG|CG

สวัสดีCวันปีDm7ใหม่พาEm          C7

ให้บรรดาFเราท่านรื่นรมย์E7

ฤกษ์ยามดีFเปรมปรีดิ์G7ชื่นชมC

ต่างสุขสมA7นิยมDm7ยินดี      G7


ข้าวิงวอนCขอพรDm7จากฟ้าEm          C7

ให้บรรดาFปวงท่านสุขศรีE7

โปรดประทานFพรโดยGปราณีC

ให้ชาวไทยA7ล้วนมีDm7โชคชัยC


ให้บรรดาFปวงท่านGสุขสันต์F

ทุกวันG ทุกคืนDm7 ชื่นชมG7ให้สมฤทัยC

ให้รุ่งเรืองFในวันGปีใหม่F

ผองชาวไทยD7จงสวัสดีG


ตลอดปีCจงมีDm7สุขใจEm          C7

ตลอดไปFนับแต่บัดนี้E7

ให้สิ้นทุกข์FสุขเกษมGเปรมปรีดิ์C          A7

สวัสดีDm7 วันปีใG7หม่เทอญC

INSTRU : GA7|Dm7G|C

เนื้อเพลง พรปีใหม่
INTRO  

สวัสดีวันปีใหม่พา          
ให้บรรดาเราท่านรื่นรมย์
ฤกษ์ยามดีเปรมปรีดิ์ชื่นชม
ต่างสุขสมนิยมยินดี      

ข้าวิงวอนขอพรจากฟ้า          
ให้บรรดาปวงท่านสุขศรี
โปรดประทานพรโดยปราณี
ให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัย

ให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์
ทุกวัน ทุกคืน ชื่นชมให้สมฤทัย
ให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่
ผองชาวไทยจงสวัสดี

ตลอดปีจงมีสุขใจ          
ตลอดไปนับแต่บัดนี้
ให้สิ้นทุกข์สุขเกษมเปรมปรีดิ์          
สวัสดี วันปีใหม่เทอญ
INSTRU

Comments คอร์ด พรปีใหม่ - เพลงพระราชนิพนธ์คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!