คอร์ดเพลง พรปีใหม่ จากศิลปิน เพลงพระราชนิพนธ์ เป็นเพลงแนวอื่น ๆ โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง พรปีใหม่


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

INTRO :  FFm |EmA7

DmG|CG

สวัสดีCวันปีDm7ใหม่พาEm          C7

ให้บรรดาFเราท่านรื่นรมย์E7

ฤกษ์ยามดีFเปรมปรีดิ์G7ชื่นชมC

ต่างสุขสมA7นิยมDm7ยินดี      G7


ข้าวิงวอนCขอพรDm7จากฟ้าEm          C7

ให้บรรดาFปวงท่านสุขศรีE7

โปรดประทานFพรโดยGปราณีC

ให้ชาวไทยA7ล้วนมีDm7โชคชัยC


ให้บรรดาFปวงท่านGสุขสันต์F

ทุกวันG ทุกคืนDm7 ชื่นชมG7ให้สมฤทัยC

ให้รุ่งเรืองFในวันGปีใหม่F

ผองชาวไทยD7จงสวัสดีG


ตลอดปีCจงมีDm7สุขใจEm          C7

ตลอดไปFนับแต่บัดนี้E7

ให้สิ้นทุกข์FสุขเกษมGเปรมปรีดิ์C          A7

สวัสดีDm7 วันปีใG7หม่เทอญC

INSTRU : GA7|Dm7G|C

YouTube video
คอร์ด เพลงพระราชนิพนธ์

เพลงพระราชนิพนธ์

คอร์ด เพลงพระราชนิพนธ์

เพลงพระราชนิพนธ์

คอร์ด เพลงพระราชนิพนธ์

เพลงพระราชนิพนธ์

คอร์ด เพลงพระราชนิพนธ์

เพลงพระราชนิพนธ์

คอร์ด เพลงพระราชนิพนธ์

เพลงพระราชนิพนธ์

คอร์ด เพลงพระราชนิพนธ์

เพลงพระราชนิพนธ์

คอร์ด เพลงพระราชนิพนธ์

เพลงพระราชนิพนธ์

คอร์ด เพลงพระราชนิพนธ์

เพลงพระราชนิพนธ์

คอร์ด เพลงพระราชนิพนธ์

เพลงพระราชนิพนธ์

คอร์ด เพลงพระราชนิพนธ์

เพลงพระราชนิพนธ์

คอร์ด เพลงพระราชนิพนธ์

เพลงพระราชนิพนธ์

คอร์ด เพลงพระราชนิพนธ์

เพลงพระราชนิพนธ์

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2566