Advertisements

คอร์ดเพลง พรปีใหม่

INTRO :  FFm |EmA7

DmG|CG

สวัสดีCวันปีDm7ใหม่พาEm          C7

ให้บรรดาFเราท่านรื่นรมย์E7

ฤกษ์ยามดีFเปรมปรีดิ์G7ชื่นชมC

ต่างสุขสมA7นิยมDm7ยินดี      G7


ข้าวิงวอนCขอพรDm7จากฟ้าEm          C7

ให้บรรดาFปวงท่านสุขศรีE7

โปรดประทานFพรโดยGปราณีC

ให้ชาวไทยA7ล้วนมีDm7โชคชัยC


ให้บรรดาFปวงท่านGสุขสันต์F

ทุกวันG ทุกคืนDm7 ชื่นชมG7ให้สมฤทัยC

ให้รุ่งเรืองFในวันGปีใหม่F

ผองชาวไทยD7จงสวัสดีG


ตลอดปีCจงมีDm7สุขใจEm          C7

ตลอดไปFนับแต่บัดนี้E7

ให้สิ้นทุกข์FสุขเกษมGเปรมปรีดิ์C          A7

สวัสดีDm7 วันปีใG7หม่เทอญC

INSTRU : GA7|Dm7G|C

คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง