คอร์ดเพลง ทิ้งไว้ในใจ
Big Ass

คอร์ดเพลง ทิ้งไว้ในใจ - Big Ass


บันทึกคอร์ดเพลงโปรด

Original Key

ทิ้งไว้ในใจ

Original Key

TUNE Eb (ปรับคีย์ F#)

INTRO : G|C|G|C

เธอGจะทิ้งฉันไปใช่ไหมC อย่างนั้นก็ห้ามไม่ได้ G

ในเมื่อฉันไม่มีความหมายC ห้ามไปก็Dเท่านั้น

แต่จGะขอร้องเธอสักครั้งC ว่ารักที่ฉันเคยให้ G

จะเอาไว้ที่เธอได้ไหมC แม้เธอDจะไม่ต้องการ


ไม่ต้Emองเอาไปทิ้งD ให้มันไกลสายตาC

ไม่ต้องเอาไปไหนD


ให้เธอทิ้งGไว้ อยู่ในใจเธอCแล้วกัน

รักที่ได้จากGฉัน ทิ้งมันไว้ที่เCก่า

เอาไว้ที่Dเดิม เผื่อวันGหนึ่ง

หากเธอต้องไม่เCหลือใคร เธอยังเหลือฉันBmอยู่

ให้รู้ว่าเธอนั้นAm มีฉันDอยู่ในใจ.G.       C


ไม่อGยากเห็นเธอไปกับเขาC อยากรั้งเอาไว้ให้ได้ G

แต่ก็รู้ว่าคงจะสายCเกินไปสำDหรับฉัน

เก็บGความรักฉันไว้ให้ดี Cเมื่อวันไหนที่เธอร้องให้ G

หากเธอค้นหัวใจ จะรู้ว่CาเธอDยังคงมีฉัน


ไม่ต้Emองเอาไปทิ้งD ให้มันไกลสายตาC

ไม่ต้องเอาไปไหนD


ให้เธอทิ้งGไว้ อยู่ในใจเธอCแล้วกัน

รักที่ได้จากGฉัน ทิ้งมันไว้ที่เCก่า

เอาไว้ที่Dเดิม เผื่อวันGหนึ่ง

หากเธอต้องไม่เCหลือใคร เธอยังเหลือฉันBmอยู่

ให้รู้ว่าเธอนั้นAm มีฉันDอยู่ในใจ

INSTRU : Em|D|C|D

ให้เธอทิ้งGไว้ อยู่ในใจเธอCแล้วกัน

รักที่ได้จากGฉัน ทิ้งมันไว้ที่เCก่า

เอาไว้ที่Dเดิม เผื่อสักGวัน

หากเธอต้องไม่เCหลือใคร เธอยังเหลือฉันBmอยู่

ให้รู้ว่าเธอนั้นAm มีฉันDอยู่ในใจ


รักGที่ได้จากฉันC ใจที่ฉันเคยให้ G

เอาไว้ที่เธอได้ไหมC (ทิ้งไว้ใDนหัวใจ)

แม้ว่Gาเธอไม่รักC แม้ฉันห้ามไม่ได้ G

แต่จะขอรักเธอต่อไป C(จะยังไงก็Dรักเธอ)Gคอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564