Only Monday

คอร์ดเพลง
ทิ้งไป Only Monday

เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
CAPO 1
AA Font :

ไม่รู้ว่าทำไมแBmละฉันไม่เคยเข้าใจ E

ว่าฉันไม่ดีตรงไหนC#mทำไมเธอถึงเลือกเขาF#m

ฝันF#7ที่วาดเอาไว้เBmรื่องของเรา

เธอไม่เอาEก็คงต้องโยนมันทิ้งไป

INSTRU : A|F#m|Bm|E ( 2 Times )

ชอบAเธอมานานC#mจนฉันเริ่มรู้ตัBm

ว่ารักEเธอไปแล้วทั้งใจ C#m

แค่เพียงบอกF#7ออกไปไม่ได้ Bmเลยสักครั้งE


ได้เAพียงแต่คิดC#m ว่าเธอคงคิดเหมือBmนกัน

จนฉันEนั้นก็ฝันไปมากมายC#m

แต่เธอF#7กลับมาใจร้ายBmและไปกับเขาE


เกือบจะดีแล้วBm จนถึงวันEที่เธอบอกว่าดีแล้วC#m

ที่เราเป็นF#mแค่เพื่อนกัน

ทำให้รู้ว่Bmาไม่มีวัน ที่เรานั้นDจะได้รักกันอยู่ดี E


* ไม่รู้ว่าทำไมแBmละฉันไม่เคยเข้าใจ E

ว่าเขาคนนั้นเป็นใครC#mทำไมมายืนแทนที่ฉัF#m

เธอF#7ทำให้ฝันBmฉันสลาย

เธอให้เขาEเข้ามาทำลายคำว่าสองAเรา       F#m

ไม่F#7รู้ว่าทำไมแBmละฉันไม่เคยเข้าใจ E

ว่าฉันไม่ดีตรงไหนC#mทำไมเธอถึงเลือกเขาF#m

ฝันF#7ที่วาดเอาไว้เBmรื่องของเรา

เธอไม่เอาEก็คงต้องโยนมันทิ้งไป

INSTRU : A|F#m|Bm|E ( 2 Times )

เกือบจะดีแล้วBm จนถึงวันEที่เธอบอกว่าดีแล้วC#m

ที่เราเป็นF#mแค่เพื่อนกัน

ทำให้รู้ว่Bmาไม่มีวัน ที่เรานั้นDจะได้รักกันอยู่ดี E


* ไม่รู้ว่าทำไมแBmละฉันไม่เคยเข้าใจ E

ว่าเขาคนนั้นเป็นใครC#mทำไมมายืนแทนที่ฉัF#m

เธอF#7ทำให้ฝันBmฉันสลาย

เธอให้เขาEเข้ามาทำลายคำว่าสองAเรา       F#m

ไม่F#7รู้ว่าทำไมแBmละฉันไม่เคยเข้าใจ E

ว่าฉันไม่ดีตรงไหนC#mทำไมเธอถึงเลือกเขาF#m

ฝันF#7ที่วาดเอาไว้เBmรื่องของเรา

เธอไม่เอาEก็คงต้องโยนมันทิ้งไป

INSTRU : Bm|E|C#m|F#m

Bm|C#m|D|E

* ไม่รู้ว่าทำไมแBmละฉันไม่เคยเข้าใจ E

ว่าเขาคนนั้นเป็นใครC#mทำไมมายืนแทนที่ฉัF#m

เธอF#7ทำให้ฝันBmฉันสลาย

เธอให้เขาEเข้ามาทำลายคำว่าสองAเรา       F#m

ไม่F#7รู้ว่าทำไมแBmละฉันไม่เคยเข้าใจ E

ว่าฉันไม่ดีตรงไหนC#mทำไมเธอถึงเลือกเขาF#m

ฝันF#7ที่วาดเอาไว้เBmรื่องของเรา

เธอไม่เอาE เธอไม่เอา..


* ไม่รู้ว่าทำไมแBmละฉันไม่เคยเข้าใจ E

ว่าเขาคนนั้นเป็นใครC#mทำไมมายืนแทนที่ฉัF#m

เธอF#7ทำให้ฝันBmฉันสลาย

เธอให้เขาEเข้ามาทำลายคำว่าสองAเรา       F#m

ไม่F#7รู้ว่าทำไมแBmละฉันไม่เคยเข้าใจ E

ว่าฉันไม่ดีตรงไหนC#mทำไมเธอถึงเลือกเขาF#m

ฝันF#7ที่วาดเอาไว้เBmรื่องของเรา

เธอไม่เอาEก็คงต้องโยนมันทิ้งไป

INSTRU :

A|F#m|Bm|E ( 2 Times ) A

ก็คงต้องโยนมันทิ้งไป

YouTube video

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2566

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2566