ตารางคอร์ดกีตาร์

ตารางคอร์ดกีตาร์ เพื่อนๆ สามารถเลือกดูตารางหรือรูปแบบการจัดคอร์ของแต่ละคอร์ดได้ โดยเริ่มจากเลือกคอร์ดเมเจอร์หลักก่อน สามารถเปลี่ยนคอร์ดได้ด้วยการกด (+ บวก) หรือ (- ลบ) เป็นการหมุนคอร์ดตามนาฬิกาคอร์ด ซึ่งคอร์ดหลักประกอบด้วย C, C#, D, Eb, E, F, F#, G, G#, A, Bb, B ตามลำดับ หลังจากได้คอร์ดหลักแล้ว เพื่อนๆ สามารถเลือกส่วนประกอบรายละเอียดของแต่ละคอร์ด เช่น major, maj7, maj9, 6, add9, m, m7, m9, m6, m7b5, 7, 9, 13, 7b5, 7#5, 7b9, aug, dim, dim7, sus4, sus2 เป็นต้น หลังจากนั้นระบบจะแสดงรูปแบบตารางคอร์ดตามที่เราเลือกออกมา 8 รูปแบบ เริ่มจากระดับง่ายไปจนถึงระดับยากตามลำดับ เพื่อนๆ สามารถเลือกเล่นหรือนำไปฝึกซ้อมได้เลยตามความเหมาะสม


ตารางคอร์ด 1
ตารางคอร์ด 2
ตารางคอร์ด 3
ตารางคอร์ด 4
ตารางคอร์ด 5
ตารางคอร์ด 6
ตารางคอร์ด 7
ตารางคอร์ด 8

คีย์เพลงในกีตาร์

การเล่นกีตาร์นั้น ใน 1 คีย์จะประกอบไปด้วยคอร์ดกีตาร์อย่างน้อย 7 คอร์ด (ส่วนหนึ่งคอร์ดจะประกอบไปด้วยตัวโน๊ตอย่างน้อย 3 ตัวขึ้นไป) การที่เรารู้คีย์เพลงของแต่ละเพลงในการเล่นกีตาร์นั้นจะช่วยให้เรา ไม่จำเป็นต้องดูคอร์ดเพลงขณะเล่นกีตาร์ สามารถเล่นกีตาร์ได้อย่างอิสระไม่ต้องยึดติดกับหนังสือเพลง นอกจากนั้นแล้วยังช่วยให้เราแกะเพลงเองได้ด้วย สุดท้ายยังช่วยในเรื่องบันไดเสียงกั่ยวกับเสียงสูงเสียงต่ำ ลดคีย์/เพิ่มคีย์เพลง เพื่อให้คีย์ของดนตรีเหมาะสมกับเสียงร้องเพลงของเรา

dochord responsive