คอร์ดเพลง Still on My Mind จากศิลปิน เพลงพระราชนิพนธ์ เป็นเพลงแนวอื่น ๆ โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง Still on My Mind


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

INTRO :  EbBbm |C7|FmE7|C7

Fm|C#7|Bb|Eb

I Ebcan't get you off my mind,Gm         F#m

HFmowever I tG#mry.

The flaEbme kindled in my heaGmrt         F#m

KeFmeps burning highC#.


Though time hasEb the powerBbm to quell,C7

It realFmly cannot dispelC7

The magFmic touch of your C#hand,

So gentleFm... in mine.Bb


* WhenEb night's curtain starts to fallGm         F#m

AnFmd light fades awaG#7y,

My Ebthoughts fly back to that dayGm,         F#m

YouFm were so near.G#7


** This song willEb never,Bbm never C7end.

And timeFm we cannoE7t suspend.C7

You'll beFm ever and ever,C#

Still onBb7 my mind.Eb

INSTRU : EbGm|FmBb

EbGm|FmG#7

EbBbm |C7|FmE7|C7

Fm|C#7|Fm|Bb

( REPEAT * , ** )

INSTRU :  FmBb|Eb

YouTube video
คอร์ด เพลงพระราชนิพนธ์

เพลงพระราชนิพนธ์

คอร์ด เพลงพระราชนิพนธ์

เพลงพระราชนิพนธ์

คอร์ด เพลงพระราชนิพนธ์

เพลงพระราชนิพนธ์

คอร์ด เพลงพระราชนิพนธ์

เพลงพระราชนิพนธ์

คอร์ด เพลงพระราชนิพนธ์

เพลงพระราชนิพนธ์

คอร์ด เพลงพระราชนิพนธ์

เพลงพระราชนิพนธ์

คอร์ด เพลงพระราชนิพนธ์

เพลงพระราชนิพนธ์

คอร์ด เพลงพระราชนิพนธ์

เพลงพระราชนิพนธ์

คอร์ด เพลงพระราชนิพนธ์

เพลงพระราชนิพนธ์

คอร์ด เพลงพระราชนิพนธ์

เพลงพระราชนิพนธ์

คอร์ด เพลงพระราชนิพนธ์

เพลงพระราชนิพนธ์

คอร์ด เพลงพระราชนิพนธ์

เพลงพระราชนิพนธ์

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 5 กรกฏาคม 2567 ถึงวันที่ 11 กรกฏาคม 2567