คอร์ดเพลง Falling Rain
เพลงพระราชนิพนธ์

คอร์ดเพลง Falling Rain - เพลงพระราชนิพนธ์


เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 3 เพลง Falling Rain หรือ สายฝน ทรงพระราชนิพนธ์ใน พ.ศ. 2489 ขณะทรงเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงแต่งร่วมกับท่านผู้หญิงนพคุณ ทองใหญ่ ณ อยุธยา เพลงพระราชนิพนธ์สายฝนนี้ มีลีลานุ่มนวลอ่อนหวาน บรรเลงครั้งแรกในงานรื่นเริงของ สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2489 จึงเป็นเพลงยอดนิยมของพสกนิกรไทยอีกเพลงหนึ่ง จนถึงปัจจุบัน รับชมเพลง Falling Rain หรือ สายฝน ในรูปแบบภาษาไทยที่นี่ คอร์ดเพลงสายฝน

คอร์ดเพลง Falling Rain

INTRO :  EbGm|FmBb

RainEb winds sweepG# acrossBb the plain.Eb

Thunder rumblCmes on high.Bb

LightEbening flasBbhes Bows the grain.

BirdsFm in frightBb nestward fly.Eb

But the rainCm pours down in blessiBbng

FilledFm with cheerBb our hearts expand.Eb

As the woods with notesG# of pleasuBbre ring,

SunliFmght streamsBb o'er the land.Eb

INSTRU :  C|G7|FmBb|Eb

BrightEb the rainbG#ow comesBb in view.

AllEb the world'sCm cool and clean.Bb

AngeEbls' tears the floweBbrs renew.

NaturFme glistBbens in green.Eb

Rain beads sparkCmle in your hair,Bb love.

Rainbows glittFmer when you smileEb.

Thus we soon forgetG# the cloudsBb above,

BeauFmty so doeBbs beguile.Eb