คอร์ดเพลง Love at Sundown
เพลงพระราชนิพนธ์

คอร์ดเพลง Love at Sundown - เพลงพระราชนิพนธ์


Original Key

Love at Sundown

Original Key

INTRO : Gm|G#|Bb

'Tis sundEbown.       Bb

The golden sunlight tints the buleG# sea.

Paints the hill and gilds the palmFm tree,

HappBby be, my love, at sundEbown.


'Tis sundEbown.       Bb

The multi-coloured dancing sunbG#eam

Brightly shines on in my hearFmt's dream

OfBb the one I love, at sundEbown.

INSTRU : Adim7      D7

* The birdGms come to their nestD7

At peaceGm, they billEb and coo.G#

The wideD world sinks to rest,Adim7

And soGm do I aF#7nd soFm do you.Gm


** 'Tis sundoEbwn.

In splendour sinks the sun, comes twiliG#ght,

Day is done, now greets the cooFml night.

HapBbpy be, my love, at sundo(Eb)wn.

INSTRU : CmFm|Bb

Eb|Bb|G# |G#7 |Fm|Bb|Eb

Adim7      |D7

( Repeat * , ** )

INSTRU : G#m |E7F#|Eb
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564