คอร์ดเพลง Blue Day จากศิลปิน เพลงพระราชนิพนธ์ เป็นเพลงแนวอื่น ๆ โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง Blue Day


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

INTRO :  Bm|EmF#7  ( 2 Times )

Blue dayBm.. ThereEm's no sunsF#7hine

WhyBm must you go away,Em.

LeaviF#7ng me hereEm alone?Bm


My own.F#7  HowBm I missEm you F#7

WithEm loving heart so true!F#7

That's why I feelG so blue.Bm


Dear one,Em  What'sB7 the good ofEm

DaysF#7 without the sun,Bm

OrEm... peaceful nightsF#7 Without the moon?


But soonF#7.. NoBm more blueEm day.F#7

WheneEmver I meetF#7 you

Then all my dreamsG come Bmtrue.

INSTRU :  Bm|EmF#7  ( 2 Times )

Blue dayBm.. GloomEmy blue day,F#7

WhenBm you are far away,Em

WhyF#7 must we beEm apart?Bm


SweetheartF#7,  Dear,Bm I loveEm you F#7

WithEm all my heart, I F#7do

That's why I feelEm so Bmblue.


My love,Em SkiesB7 are soEm grey,

CloudyF#7 up above,Bm

DearEm.... won't you pleaseF#7 Come back to me?Em


ThereF#7'll be.. NoBm moreF#7 blueEm day.F#7

AgainEm the sun will shine.F#7

That day I'll makeG you mine.Bm

INSTRU :  BmEmF#7|Bm

YouTube video
คอร์ด เพลงพระราชนิพนธ์

เพลงพระราชนิพนธ์

คอร์ด เพลงพระราชนิพนธ์

เพลงพระราชนิพนธ์

คอร์ด เพลงพระราชนิพนธ์

เพลงพระราชนิพนธ์

คอร์ด เพลงพระราชนิพนธ์

เพลงพระราชนิพนธ์

คอร์ด เพลงพระราชนิพนธ์

เพลงพระราชนิพนธ์

คอร์ด เพลงพระราชนิพนธ์

เพลงพระราชนิพนธ์

คอร์ด เพลงพระราชนิพนธ์

เพลงพระราชนิพนธ์

คอร์ด เพลงพระราชนิพนธ์

เพลงพระราชนิพนธ์

คอร์ด เพลงพระราชนิพนธ์

เพลงพระราชนิพนธ์

คอร์ด เพลงพระราชนิพนธ์

เพลงพระราชนิพนธ์

คอร์ด เพลงพระราชนิพนธ์

เพลงพระราชนิพนธ์

คอร์ด เพลงพระราชนิพนธ์

เพลงพระราชนิพนธ์

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 12 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2567