เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 8 Blue Day หรือ อาทิตย์อับแสง ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2492 ขณะประทับแรมบนภูเขาในเมืองดาโวส์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ต่อมา ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์คำร้องทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย รับชมเพลง Blue Day หรือ อาทิตย์อับแสง ในรูปแบบภาษาไทยที่นี่ คอร์ดเพลงอาทิตย์อับแสง

คอร์ดเพลง Blue Day

INTRO :  Bm|EmF#7  ( 2 Times )

Blue dayBm.. ThereEm's no sunsF#7hine

WhyBm must you go away,Em.

LeaviF#7ng me hereEm alone?Bm


My own.F#7  HowBm I missEm you F#7

WithEm loving heart so true!F#7

That's why I feelG so blue.Bm


Dear one,Em  What'sB7 the good ofEm

DaysF#7 without the sun,Bm

OrEm... peaceful nightsF#7 Without the moon?


But soonF#7.. NoBm more blueEm day.F#7

WheneEmver I meetF#7 you

Then all my dreamsG come Bmtrue.

INSTRU :  Bm|EmF#7  ( 2 Times )

Blue dayBm.. GloomEmy blue day,F#7

WhenBm you are far away,Em

WhyF#7 must we beEm apart?Bm


SweetheartF#7,  Dear,Bm I loveEm you F#7

WithEm all my heart, I F#7do

That's why I feelEm so Bmblue.


My love,Em SkiesB7 are soEm grey,

CloudyF#7 up above,Bm

DearEm.... won't you pleaseF#7 Come back to me?Em


ThereF#7'll be.. NoBm moreF#7 blueEm day.F#7

AgainEm the sun will shine.F#7

That day I'll makeG you mine.Bm

INSTRU :  BmEmF#7|Bm