คอร์ดเพลง ยูงทอง
เพลงพระราชนิพนธ์

คอร์ดเพลง ยูงทอง - เพลงพระราชนิพนธ์


เพลงพระราชนิพนธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ยูงทอง) Yoongthong (Thammasat University)

คอร์ดเพลง ยูงทอง

INTRO : F|GmCFBb

แหล่งศึกษาBbร่มเย็นเด่นริมสายEbชล

เราCmทุกคนFรักดุจหัวใจ Bb

ปลูกยูงทองBbไว้เคียงโดมF

มุ่งประโลมBbโน้มใจรัก Gm

ธรรมจักรEbนบบูชาCm เทิดไว้ F


เหลืองแดงEbแสงธรรมFศาสตCmร์ วิไล  Bb

ปกGmแผ่ไปใEbนทุกทาง F

สัญลักEbษณ์ดีเด่นBbเห็นกระจ่าง

อย่าCmจืดจางBbรักร่วมทางF กันไป Bb


* ทรงธรรมEbปานดังตราชูเด่น

ทรงเป็นBbดวงธรรมนำทางให้

พิทักEbษ์รักษาเชิดชู.F.  ไว้  Gm

อบEbอุ่นใจไCmปทุกกาล F

พระธรรมEbสถิตย์Bb ร่วมจิตFสมาน  Bb

ปฏิญาEbณ รักCmสามัคคี  F

รักยูงทองEbงามเด่นเBbหนือนที

ส่งFศักดิ์ศรีBb ไว้ให้ยิ่งF ยืนนาน Bb

( ซ้ำ * )