Advertisements

คอร์ดเพลง สองรัก

เลื่อนจอ

แต่ก่Asus2อนแต่ไร เข้าใจDsus2...

ว่ากาBm7รเป็นคนรัก คือEเรียนรู้กันและกัน

แต่ถ้Asus2าใครคนหนึ่ง ไม่ใช่Bm7ตัวจริง

ก็คงC#m7ต้องจากกัน เหมือDm7นดังเรื่องเธอกับฉัน

INTRO : D|A (2 Times)

ทนเAsus2จ็บและยอมรับมาDsus2

เมื่อเBm7ธอได้เจอตัวจริง กว่าEฉันถึงต้องไป

แต่มAsus2าวันนี้ เธอมีเBm7รื่องราวมากมาย

ที่ฟังC#m7ไม่เข้าใจ ยิ่งฟังDm7ยิ่งทรมานฉัน


* เธอบC#mอกเหตุผลที่หยุดความรักF#.. ระหว่างฉัน

เพราะBmเธอไม่รู้ว่า จะรักเขาDmมากกว่าไหม

ตัวปC#mลอมอย่างฉัน ก็ยังคงรักF#บอกอย่างนี้ได้ไงBm

อย่าปล่อยให้หวังEกันอีกเลย


** สองDรัก ฉันรับไม่ไหว เธอC#mมีหนึ่งใจ ให้ไปตั้ง

สองDรัก ทั้งเขาและฉัน ฝันC#mไปหรือเธอ

มีใครD ยอมทนบ้างไหม ลืมตC#mาตื่นมาสัF#mกทีเถอะ

สองBmหัวจิต หัวใจอย่างนี้ เลือกDmซักทีเถอะ เอาซักทาง

INSTRU :  A|E|Bm|Dm ( 2 Times )

( ซ้ำ * , ** , ** )

INSTRU :  D|A ( 4 Times )

Advertisements

Comments คอร์ดเพลง สองรัก - ZEAL


คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง