ตั้งสายกีตาร์ออนไลน์

สายกีตาร์แต่ละสายหากตั้งให้ถูกต้อง จะช่วยให้สำเนียงกีตาร์ที่ท่านได้ขับกล่อมบรรเลงออกมามีความไพเราะมากขึ้น

ข้อมูลการตั้งสายกีตาร์ เสียงค่ามาตรฐาน E

 
 • สายที่ 6 ระดับเสียง E หรือเสียง มี (ต่ำ)
 • สายที่ 5 ระดับเสียง A หรือเสียง ลา
 • สายที่ 4 ระดับเสียง D หรือเสียง เร
 • สายที่ 3 ระดับเสียง G หรือเสียง โซล
 • สายที่ 2 ระดับเสียง B หรือเสียง ที
 • สายที่ 1 ระดับเสียง E หรือเสียง มี (สูง)
 

ข้อมูลการตั้งสายกีตาร์ ลดครึ่งเสียง Eb

 
 • สายที่ 6 ระดับเสียง Eb (ต่ำ)
 • สายที่ 5 ระดับเสียง G#
 • สายที่ 4 ระดับเสียง C#
 • สายที่ 3 ระดับเสียง F#
 • สายที่ 2 ระดับเสียง Bb
 • สายที่ 1 ระดับเสียง Eb (สูง)