คอร์ดเพลง American Town จากศิลปิน Ed Sheeran เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง American Town


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

We’re a lonCg way from home

Haven’t seeGn you in so long

But it allF came back in one moment

And the yeaCr started cold

But I didn’t notGice at all

When we fouFnd there’s

a room we’re both in


We get ChCinese food

in small white boxes

LivFe the life we saw in Friends

Your roomG it barely fits the mattress

Wake up leave for work again

The winCd it seems

to blow right through us

DowFn jackets are the trend

The rusGh of rushing deep into love


* English girl in an AmeCrican town

No elevator to the 5thEm floor I’ll

Ring on the buzzer,

then you’ll beF right down

I wish time would freeGze

Dungarees over the hooCdie we’re out

Feet are 3 feet offEm the ground

Lost in love and

we don’t wanFna be found

It’s just you and meG

My English girl in an

AmeCrican town.       Em

in an AmeFrican town       G


TheC days come and go

But it endGs when doors close

And a sceFnt of your perfume’s on me

You’re useCless with your phone

Electric wheGn one on one

I thought I wouFld be

more nervous darling


We watch comCeddies

and miss the endings

ConFversations til the dawn

Any chaGnge in tide we push against it

Challenge meanings in the song

Then heaCd out without a reservation

DriFnking out of paper bags

WasGting time

is time not wasted, with my


* English girl in an AmeCrican town

No elevator to the 5thEm floor I’ll

Ring on the buzzer,

then you’ll beF right down

I wish time would freeGze

Dungarees over the hooCdie we’re out

Feet are 3 feet offEm the ground

Lost in love and

we don’t wanFna be found

It’s just you and meG

My English girl in an

AmeDmrican town

And when our eyes are cloAmsed

together, I can’t explaiFn

How the scent of your perGfume

takes me to a higher plaDmce

We can watch it unfoldAm,

or we can change how it tastesF

And rebuild when it breaGks down


We drink MosCcow mules

and steal the cups from

MosFtly the Bowery bar

What a perGfect day to fall in love on

What a way to make it start

It appeaCrs when you

think all is lost then

YouF don’t remember when

It starGted never have

to pretend, with my


* English girl in an AmeCrican town

No elevator to the 5thEm floor I’ll

Ring on the buzzer,

then you’ll beF right down

I wish time would freeGze

Dungarees over the hooCdie we’re out

Feet are 3 feet offEm the ground

Lost in love and

we don’t wanFna be found

It’s just you and meG


* English girl in an AmeCrican town

No elevator to the 5thEm floor I’ll

Ring on the buzzer,

then you’ll beF right down

I wish time would freeGze

Dungarees over the hooCdie we’re out

Feet are 3 feet offEm the ground

Lost in love and

we don’t wanFna be found

It’s just you and meG

My English girl in an

American town

YouTube video
Autumn Variations Ed Sheeran

Ed Sheeran

- (Subtract)

Ed Sheeran

- (Subtract)

Ed Sheeran

- (Subtract)

Ed Sheeran

- (Subtract)

Ed Sheeran

- (Subtract)

Ed Sheeran

- (Subtract)

Ed Sheeran

Ed Sheeran =

Ed Sheeran

Ed Sheeran =

Ed Sheeran

Ed Sheeran =

Ed Sheeran

Ed Sheeran =

Ed Sheeran

Ed Sheeran =

Ed Sheeran

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567