คอร์ดเพลง Curtains จากศิลปิน Ed Sheeran เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง Curtains


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

* Can you pull the curtains,

Let me seeD the sunAshine?       F#m

I think I’m donEe with my hidinDg place

And you founAd me anywayBm

It’s been forever but

I’m feeDling alrAight       F#m

Tears dryE and will leave noD trace

And tomoArrow’s another dayBm


F#mHide and seekC#m          D

I am somEewhere closed awayF#m

You won’t believC#me       D

How long it’s beeEn

since I started the gamF#me

I can’t beC#m seen       D

And you wonE’t find me todayF#m

I’ve notC#m been       D

this lowE but I’ll be okay


AreF#m you alright?

MayC#mbe don’t ask

‘Coz you knoDw I

never like to talEk about that

Keep it insF#mide, yeah

you say I alwayC#ms hold back

And I alwayDs wear long sleeEves


Is it in your chilF#mdhood?

Something happen inC#m your past?

Well the sadDness, yeah

I promise thatE it won’t last

And if I cF#mould

I would try to takC#me it all back

But there’s stilDl more underneaEth

And it’s wheBn you say to me


* Can you pull the curtains

Let me seeD the sunAshine?       F#m

I think I’m donEe with my hidinDg place

And you founAd me anywayBm

It’s been forever but

I’m feeDling alrAight       F#m

Tears dryE and will leave noD trace

And tomoArrow’s another dayBm


Let me see the sunA shine,       Bm

shine,       C#m shine       D

Let me see the sunA shine,       Bm

shine,       C#m shine       D

Let me see the sunA shine,       Bm

shine,       C#m shine       D

Let me see the sun shine

INSTRU : F#mC#m|DE

F#m Hide and seeC#mk       D

Count to tenE and close your eyeF#ms

Try to C#mbreath       D

See a mesEsage and don’t replyF#m

Nice toC#m meet,       D

but in realityE say goodbyeF#m

Life canC#m be       D

so beauEtiful if you tryF#m


Are you okayC#m? Yeah I guess so

But on somDe days

I feel like I’m trapEped in a hole

But I keeF#mp quiet

so the ones arounC#md me don’t know

That the mouDntains feels so steeEp

And I’ll say that I’mF#m here

to help to carrDy the load

And the outEside rays

they are good for the soul

So let’s stepF#m out of the dark

‘coz in here it’sC#m so cold

The dayD’s not out of reaEch

And it’s wheBn you say to me


* Can you pull the curtains,

Let me seeD the sunAshine?       F#m

I think I’m donEe with my hidinDg place

And you founAd me anywayBm

It’s been forever but

I’m feeDling alrAight       F#m

Tears dryE and will leave noD trace

And tomoArrow’s another dayBm


Let me see the sunA shine,       Bm

shine,       C#m shine       D

Let me see the sunA shine,       Bm

shine,       C#m shine       D

Let me see the sunA shine,       Bm

shine,       C#m shine       D

Let me see the sun shine

INSTRU : F#mC#m|DE

( 2 Times ) F#m

YouTube video
Autumn Variations Ed Sheeran

Ed Sheeran

- (Subtract)

Ed Sheeran

- (Subtract)

Ed Sheeran

- (Subtract)

Ed Sheeran

- (Subtract)

Ed Sheeran

- (Subtract)

Ed Sheeran

- (Subtract)

Ed Sheeran

Ed Sheeran =

Ed Sheeran

Ed Sheeran =

Ed Sheeran

Ed Sheeran =

Ed Sheeran

Ed Sheeran =

Ed Sheeran

Ed Sheeran =

Ed Sheeran

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2567

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2567