คอร์ดเพลง The Hills Of Aberfeldy จากศิลปิน Ed Sheeran เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง The Hills Of Aberfeldy


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

Oh, leaves are covered in snow

And the water's frozen

Oh, I long for you

To be the one that I'm holdin'

And warm me down to my bones

As you lay beside me hold me close


Oh, leaves are starting to fall

And the sun grows cold

And my heart might break

From the weight of it all

For all that I know

You could be holding

somebody else as close


* When I'm homCe

I'll hold you like

I'm suppoGsed toD

Yet I knoCw

that I have never toldG you D

Darling, weC could fallD in loveEm

Neath thе hillAms of AbeGrfeldyC

INSTRU :

G|CG|CG|DG

Oh, grounGd is slowCly melGting

And thе sunC beats stronGg

And I feeCl like my feetG

May have wandDered too longG

And I will remainC here aloneG

'Cause I feaCr that youG

May have founDd someoneG


* When I'm homCe

I'll hold you like I'm supposGed to D

Yet I knoCw

that I have never toldG you D

Darling, weC could fallD in loveEm

Neath the hillAms of AbeGrfeldy C

Darling, weC could fallD in loveEm

Neath the hillAms of AbeGfeldyC

INSTRU :

G|CG|CG|DG

WherGever I go, I will alwCays findG

Another stranCger to shareG

In the weigDht of my crimGes

And I know you will nevCer find G

Another hearCt that wanGts

you moreD than mineG

YouTube video
Autumn Variations Ed Sheeran

Ed Sheeran

- (Subtract)

Ed Sheeran

- (Subtract)

Ed Sheeran

- (Subtract)

Ed Sheeran

- (Subtract)

Ed Sheeran

- (Subtract)

Ed Sheeran

- (Subtract)

Ed Sheeran

Ed Sheeran =

Ed Sheeran

Ed Sheeran =

Ed Sheeran

Ed Sheeran =

Ed Sheeran

Ed Sheeran =

Ed Sheeran

Ed Sheeran =

Ed Sheeran

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567