คอร์ดเพลง Salt Water จากศิลปิน Ed Sheeran เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง Salt Water


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

TheC#mre's still so far to goA

And I can't feel my toeEs

When the rain soaks

Through the hilBls

And slips to the soleC#m

Yeah, the blades are two feet tallA

I wade in green, I'm movEin'

Forward to where God only knowBs


FeeC#ml the wind's harsh refraiAn

And the clouds grip my faceE

Saying, it's alright to runB

From all this painC#m

Oh, when it's time to goA

With one last breath

That's in my lungs

I screaEm, "It's all for loveB"

I scream, "It's all for loveA"


Come and kiss me, saltE water A

Oh, finally, EI feel at

Three or four degreeBs

I'm free in saltE water A

Embrace the deepE

And leave everythingB

It was just a dream


I cC#man see it up aheadA

Where the sky meets the grounEd

And after that

There's onlyB moving greyC#m

I am filled up with regretA

With things I did or neveEr said

just leave that, well, aloneB


And, come kiss me, saltE water A

Oh, finally, EI feel at

Three or four degreesB

I'm free in saltE water A

Embrace the deepE

And leave everythingB

It was just a dreamF#m, Ah-ahB

it was just a dreamC#m          A

It was just a dreamF#m, Ah-ahB

it was just a dreamE

Was it jusAt a dream?


NowC#m, I'm standing on the edgeA

Gazing into HellE

Or is it somethin' elseB?

I just can't tellC#m

And when there's nothin' leftA

I close my eyes and takeE one step

And say, "Well, here it goesB"

Say, "Well, here it goesA"


Come kiss me, saltE water A

Oh, finallyE, I feel at

Three or four degreesB

I'm free in saltE waterA

Embrace the deepE

And leave everythingB

It was just a dream

INSTRU : E|A|E|B

YouTube video
Autumn Variations Ed Sheeran

Ed Sheeran

- (Subtract)

Ed Sheeran

- (Subtract)

Ed Sheeran

- (Subtract)

Ed Sheeran

- (Subtract)

Ed Sheeran

- (Subtract)

Ed Sheeran

- (Subtract)

Ed Sheeran

Ed Sheeran =

Ed Sheeran

Ed Sheeran =

Ed Sheeran

Ed Sheeran =

Ed Sheeran

Ed Sheeran =

Ed Sheeran

Ed Sheeran =

Ed Sheeran

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2567

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2567