คอร์ดเพลง Sycamore จากศิลปิน Ed Sheeran เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง Sycamore


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

Sycamore in the sumFmer

BeaCring leaveGs

Swing, you're pushin'

Our daugFhter undeCrneathG

Flowers bloom in the garFden

SwayC in breezeG

Just imagine a worlFd where

WeC could beG


Right now, in the waitiAmng room

Emotions runCnin' wild

WoGrried 'bout my lover

And I'm worried 'bout our child

ParAmt of me was always in denialC

It's gonGna take a little while


But in our stoFry, loveC in, loveG out

We are gloFriousC       G

But in our storFy, loveC in, loveG out

We are gloFriousC       G


Sycamore bringing shadFe

From beaCting sunG

Nothing more than a worFd

A smokCing gunG

What a puzzFlе is this to

beC in love G

To be planting your rootFs

thеn digC them upG?


Waiting on professAmionals

To tell you howC it is

WhaGt's he gonna say after

"I think you better sit"?

BracAme yourself

something's aboutC to hit

It's gonGna take a little while


But in our stoFry, loveC in, loveG out

We are gloFriousC       G

Well, in our stoFry, loveC in, loveG out

We are glorFiousC       G

Well, in our stoFry, loveC in, loveG out

We are glorFiousC       G

Well, in our storFy, loveC in, loveG out

We are gloFriousC       G


Sycamore in the fieldF

A lonCely treeG

Darling, what will becomeF

Of youC and meG?

YouTube video
Autumn Variations Ed Sheeran

Ed Sheeran

- (Subtract)

Ed Sheeran

- (Subtract)

Ed Sheeran

- (Subtract)

Ed Sheeran

- (Subtract)

Ed Sheeran

- (Subtract)

Ed Sheeran

- (Subtract)

Ed Sheeran

Ed Sheeran =

Ed Sheeran

Ed Sheeran =

Ed Sheeran

Ed Sheeran =

Ed Sheeran

Ed Sheeran =

Ed Sheeran

Ed Sheeran =

Ed Sheeran

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567