คอร์ดเพลง End Of Youth จากศิลปิน Ed Sheeran เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง End Of Youth


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
CAPO 1
Scroll :

I’ve been depresBmsed since you left

Tried to fill the hole with wine

Stopped the druGgs when she came

Cleaned my act up overnight


If you reach witBmh no reply

I’ll see you when I see you man

You can’t talGk me through the fall

If we don’t know if I can land


Tried to groBmw, but the past

It tears me down to size

Tell the worlGd how to process

But don’t take the same advice


Half rememBmber what I said

Then the morning’s filled with fear

Can’t get a hanGdle on my grief

When every memory turns to tears


It’s been a lonGg yeaDr       A

And we’re not even halGfway there


* Is this the ending of our youBmth

When painD starts taking ovGer?

I just don’t know if I  A

Can eveDr just let it goG

Everything’s falling apartBm

When love is reaDl,

there’s never closGure

I guess it’s all part of lifeA

But I canD’t help but feel lowG

We spend our youEmth

With arms and heaD/F#rts wide opeGn


And then the darEmk

Gets in and thaDt’s

The end of youGth


I’ve been losBmt since the teens but

Pretend it’s all alright

All my upsG led to falls

That led to try to end my life

Just a boyBm at the start,

they lent on like a man

You were meaGnt to be my friend

And not to take all that you can


DisengagBmed to create,

Try to re-invent the wheel

No one knowGs what they want,

so I just give you what I feel

If I slipBm and get high

I know the low is always near

When I’m dowGn I never see you,

When I’m up you all appear


It’s been a lonGg yeaDr       A

And we’re not even halGfway there


* Is this the ending of our youBmth

When painD starts taking ovGer?

I just don’t know if I  A

Can eveDr just let it goG

Everything’s falling apartBm

When love is reaDl,

There’s never closGure

I guess it’s all part of lifeA

But I canD’t help but feel lowG

We spend our youEmth

With arms and heaD/F#rts wide opGen

And then the darEmk

Gets in and thaDt’s the end of youGth

INSTRU : Bm|D|G|G

Bm|D|G|G

It’s been a lonGg yeaDr       A

And we’re not even halGfway there


* Is this the ending of our youBmth

When painD starts taking ovGer?

I just don’t know if I  A

Can eveDr just let it goG

Everything’s falling apartBm

When love is reaDl,

There’s never closGure

I guess it’s all part of lifeA

But I canD’t help but feel lowG

We spend our youEmth

With arms and heaD/F#rts wide opGen

And then the darEmk

Gets in and thaD/F#t’s the end of youGth


We spend our youEmth

With arms and heaD/F#rts wide opGen

And then the darEmk

Gets in and thaD/F#t’s the end of youGth

YouTube video
Autumn Variations Ed Sheeran

Ed Sheeran

- (Subtract)

Ed Sheeran

- (Subtract)

Ed Sheeran

- (Subtract)

Ed Sheeran

- (Subtract)

Ed Sheeran

- (Subtract)

Ed Sheeran

- (Subtract)

Ed Sheeran

Ed Sheeran =

Ed Sheeran

Ed Sheeran =

Ed Sheeran

Ed Sheeran =

Ed Sheeran

Ed Sheeran =

Ed Sheeran

Ed Sheeran =

Ed Sheeran

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567