คอร์ดเพลง ความรักบนเข็มนาฬิกา
Boy Imagine

คอร์ดเพลง ความรักบนเข็มนาฬิกา - Boy Imagineคอร์ดเพลง ความรักบนเข็มนาฬิกา

ทุกDครั้งที่ฉันมอA/C#งไปบนฟ้าBm ฉันเห็นAเธอ

ทุกDครั้งที่ฉันมอA/C#งไปบนนั้นBm ฉันเห็นAเธอ

ทุกDครั้งที่ฉันเองA/C#หลับตาฝันBm ฉันเห็นAเธอ

ไม่ว่DาฉันจะมองA/C#ไปตรงไหนBm ฉันเห็นAเธอ

INSTRU : GF#m |EmA

ในทุDกเวลาที่ฉันได้มอA/C#งขึ้นไปในบนฟ้า

และก็มีหBmน้าเธอที่ตรงนั้น

และก็มีหAน้าเธออยู่บนนั้น

และฉันGก็กลายเป็นของเธอ          F#m

ตั้งแต่วินEmาทีที่เธอได้มองกลับมาA

หัวใจก็กลายเป็นของเธอ


มันDจะเป็นยังไงจากนั้น มันจA/C#ะดีไม่ดีอย่างฝัน

มันBmจะเป็นยังไง มันจะไปได้ไกลAแค่ไหน

หัวใจของฉันก็ย้ำGในคำเดิม         F#m

ตั้งแต่วินEmาทีที่เธอได้มองกลับมาA

หัวใจก็กลายเป็นของเธอ


* ในทุGกเวลาที่ยังลังเล

นั่นคือเวลาAที่นาฬิกามันยังคงเดินไป

และGต่อจากนี้ จากเวลานี้จะเป็นเวลาAที่นาฬิกา

มันคงต้องนับเวลาใหม่


** และDจากวันนี้A/C# จะมีเพียงฉันBm

และเธอA เราจะเดินไปด้วยกัน

ไม่ว่Gาจะร้ายF#mจะดี ไม่ว่าEmจะทุกข์

จะสุขAยังไง คงยังจะมีเรา

จะเDดินด้วยกัน จะอยู่ด้วยกัA/C#น ในวันที่เราท้อ

จะจัBmบมือกัน จะไปด้วยกันAไปในวันที่เราต้องห่าง

จะเGป็นวันดีๆ และเราจะอยู่ด้F#mวยกันดีๆ

ฉันจะมีรักEmดีๆ ให้กันตลอด จากนี้ฉัAนสัญญา

INSTRU : DA/C# |BmA

GF#m |EmA

ทุกDคนก็คงจะเคยได้ดูเA/C#วลา

บนนาฬิกาที่ติดBmบนข้างฝา

แต่ความรักAไม่เคยดูนาฬิกา

Gปฏิทิน F#mจะเปลี่ยน แต่ความรักEmฉันไม่เคย

จะเปลี่ยน รักAยังวนเวียนในใจ


Dแม้ฉันจะเคยA/C#ได้ดูว่าใครต่อใคร

ที่เขาBmได้เดินจับมือคู่กัน ก็มีคAวามสุขกันไป

แต่จากนี้จGะเป็นยังไง จากนี้จF#mะไกลเพียงไหน

Emต่อจากนี้เAราจะเป็นยังไง

( ซ้ำ * , ** )

INSTRU : DA/C# |BmA

GF#m |EmA|D


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด