คอร์ดเพลง แค่ไหน แค่นั้น
Boy Imagine

คอร์ดเพลง แค่ไหน แค่นั้น - Boy Imagine


CAPO 3

แค่ไหน แค่นั้น

CAPO 3

INTRO : Am|F|C|G ( 2 Times )

นาฬิกาAmร้องบอก เวลาFก็เตือนบอก

ว่าถึงCเวลาที่ต้องไป G

หมดเวลาAmแล้วมันคอยบอก

หมดเวลาFแล้วเตือนตลอด

เสียงคุณครู Cลอยเตือนย้ำมาGแต่ไกล


พอแค่นั้นAm.. ทุกคนF.. หมดเวลาCวางปากกา

แล้วเดินขึ้นมาGคืน Answer Sheet

แล้วฉันก็ขอAmอีกหน่อย แล้วฉันก็ขอFอีกหน่อย

คุณครูชายตาCมองมา ส่งสายตาGอย่าทำอย่างงั้น


บางทีบางครั้งAmต้องหยุด บางทีบางครั้งFต้องหยุด

บางทีบางคราวCเราต้องเข้าใจ ในเงื่อนไขขGองเวลา

ทุกAmคน เราเหมือนFกัน

บางทีไม่มีเCวลามากพอจะทำทุกอย่างGให้มันดี

ทุกAmคน เราเหมือนFกัน

เราไม่ได้มีเCวลาที่มากพอGจะทำ


ถึงแม้มันยากAmจะทำใจ ถึงแม้ไม่ง่ายFจะทำใจ

ที่บอกว่าได้แCค่ไหนก็แค่นั้นGละกัน

ถึงแม้มันยากAmจะทำใจ แต่มันก็ต้องFทำใจ

ก็ครูบอกได้แCค่ไหนก็แค่นั้นG


หมดเวลาAm.. วางปากกาF..

หมดเวลาC.. เดินออกมาG โว้ โอ..

หมดเวลาAm.. วางปากกาF..

หมดเวลาC.. เดินออกมาG.. โว้ โอ..

INSTRU : Am|F|C|G ( 2 Times )

พอเติบโตขึ้Amนมา โจทย์ปัญหาFมันก็เปลี่ยน

ฉันย้อนคิดCถึงคำเดิม ๆ แต่ยังใช้ไGด้เหมือนกัน

เสียงครูที่Amเคยได้บอก เสียงFที่เคยได้บอก

เป็นเสียงคุณครูกัCบคำเดิมๆ ที่คอยย้ำG ซ้ำ ซ้ำ


ว่าความรักAm ก็เหมือนFกัน

หมดเวลาCเดินออกมา

แล้วเช็ดน้ำGตามองเขาเดินไป

แล้วฉันก็ขอAmอีกหน่อย

แล้วฉันก็ขอFอีกหน่อย

คุณครูชายตาCมองมา

ส่งสายตาGอย่าทำอย่างงั้น


บางทีบางครั้งAmต้องหยุด

บางทีบางครั้งFต้องหยุด

บางทีบางคราวCเราต้องเข้าใจ

ในเงื่อนไขขGองเวลา

ทุกAmคน เราเหมือนFกัน

บางทีไม่มีเCวลามากพอ

จะทำทุกอย่างGให้มันดี

ทุกAmคน เราเหมือนFกัน

เราไม่ได้มีเCวลาที่มากพอGจะทำ


ถึงแม้มันยากAmจะทำใจ ถึงแม้ไม่ง่ายFจะทำใจ

ที่บอกว่าได้แCค่ไหน ก็แค่นั้นGละกัน

ถึงแม้มันยากAmจะทำใจ แต่มันก็ต้องFทำใจ

ก็ครูบอกได้แCค่ไหน ก็แค่นั้นG


ถึงแม้มันยากAmจะทำใจ ถึงแม้ไม่ง่ายFจะทำใจ

ที่บอกว่าได้แCค่ไหน ก็แค่นั้นGละกัน

ถึงแม้มันยากAmจะทำใจ แต่มันก็ต้องFทำใจ

คุณครูบอกได้แCค่ไหน ก็แค่นั้นG


หมดเวลาAm.. วางปากกาF..

หมดเวลาC.. เดินออกมาG โว้ โอ..

หมดเวลาAm.. วางปากกาF..

หมดเวลาC.. เดินออกมาG โว้ โอ..

INSTRU : Am

 

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564