คอร์ดเพลง ความรู้ ความจริง จากศิลปิน Boy Imagine เป็นเพลงแนวสตริง โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง ความรู้ ความจริง


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

เมื่อDสายน้ำพานพบทะเล

ยิ่งได้มารู้ว่Bmาตัวเองเล็ก

แล้วท้องทะเลนั้นช่างกว้างใหญ่

เมื่อGทะเลได้พบแผ่นฟ้า

เราจึงได้รู้ว่Aาผืนฟ้านั้นกว้างกว่า


และDเมื่อฉันออกมานอกเขตแดนนี้

สิ่งBmที่ฉันเคยรู้ทั้งหมด

ที่มันสั่นคลอนขึ้นมาทันใด

สิ่งGที่เคยคิดว่าแสนไกล

เรายังคงมีถัAดไปจากสิ่งนั้น


เพราะสิ่งไหนDอะไร มันจะยิ่งใหญ่

จนว่าไม่มีสิ่Bmงใดอยู่ภายนอกมัน

และGสิ่งใดที่มันจะเล็กลงไป

จนไม่มีสิ่Aงใดอยู่ภายในมัน


และGสิ่งที่รู้เราจะมีสักเพียงไหน

เมื่อเทียบกับทั้งAหมด..

สิ่งที่เราพบGเจอจริงๆ

นั้นมันจะมีได้สักเพียงไหน

เมื่อAเทียบกับทั้งหมด


* สิ่งที่เรารู้นั้Dนเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่เราไม่รู้

ช่วงเวลาBmที่เรานั้นมีชีวิตอยู่บนโลก

มันก็คงจะเทียบไม่ได้เGลย

กับช่วงเวลาAที่เราไม่ได้มีชีวิต


* เราเกิดบนโลกDขึ้นมา แค่เพียงลำพัง

แล้วเราจะต้องBmตายไป เพียงลำพัง

ทุกผู้คนนั้นGเพียงผู้ร่วมทางทางหนึ่ง

แต่ช่วงเวลาAที่ได้ร่วมทางหนึ่งนั้น

ฉันพลันได้รู้ว่าฉันนั้นรักDเธอ

ฉันพลันได้รู้ว่าฉันนั้นรักBmเธอ

ฉันพลันได้รู้ว่าฉันนั้นรักGเธอ..       A


เพียงDพอหรือยังชีวิตหนึ่ง

รู้เBmท่านี้พอหรือยังชีวิตหนึ่ง

แม้ชั่Gวชีวิตเราจะเจอกันเพียงหนึ่งครั้ง

แต่เพียงเธอยิ้มAให้กัน ใช่ไหม


ครั้งDเดียวเพียงได้พานพบ

ครั้งBmเดียวเพียงได้สัมผัส

ร้อยGวันตายก็ใช่อายุสั้น

พันปีจากกันAก็ใช่ว่าอายุยืน


เพราGะสิ่งที่รู้เราจะมีสักเพียงไหน

เมื่อเทียบกับทั้งAหมด

สิ่งที่เราพบGเจอจริงๆ

นั้นมันจะมีได้สักเพียงไหน

เมื่อAเทียบกับทั้งหมด


* สิ่งที่เรารู้นั้Dนเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่เราไม่รู้

ช่วงเวลาBmที่เรานั้นมีชีวิตอยู่บนโลก

มันก็คงจะเทียบไม่ได้เGลย

กับช่วงเวลาAที่เราไม่ได้มีชีวิต


* เราเกิดบนโลกDขึ้นมา แค่เพียงลำพัง

แล้วเราจะต้องBmตายไป เพียงลำพัง

ทุกผู้คนนั้นGเพียงผู้ร่วมทางทางหนึ่ง

แต่ช่วงเวลาAที่ได้ร่วมทางหนึ่งนั้น

ฉันพลันได้รู้ว่าฉันนั้นรักDเธอ

ฉันพลันได้รู้ว่าฉันนั้นรักBmเธอ

ฉันพลันได้รู้ว่าฉันนั้นรักGเธอ..       A

INSTRU : D|Bm|G|A

ถ้าGหากเราใช้แต่สิ่งที่รู้และคุ้นชิน

เป็นเกณฑ์ตัดสินAสรรพสิ่งทั้งหลาย

อย่างGนั้นคนเป็นถ้าร้องไห้เมื่อจะตาย

คนตายจะร้องAไห้ไหมเมื่อจะเกิด

เพราGะสิ่งที่เรารู้นั้นเราจะมีสักเพียงไหน

เมื่อเทียบกับทั้งAหมด

สิ่งที่เราพบGเจอจริงๆ

นั้นมันจะมีได้สักเพียงไหน

เมื่อAเทียบกับทั้งหมด


* สิ่งที่เรารู้นั้Dนเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่เราไม่รู้

ช่วงเวลาBmที่เรานั้นมีชีวิตอยู่บนโลก

มันก็คงจะเทียบไม่ได้เGลย

กับช่วงเวลาAที่เราไม่ได้มีชีวิต


* เราเกิดบนโลกDขึ้นมา แค่เพียงลำพัง

แล้วเราจะต้องBmตายไป เพียงลำพัง

ทุกผู้คนนั้นGเพียงผู้ร่วมทางทางหนึ่ง

แต่ช่วงเวลาAที่ได้ร่วมทางหนึ่งนั้น

เราเกิดบนโลกDขึ้นมา แค่เพียงลำพัง

แล้วเราจะต้องBmตายไป เพียงลำพัง

ทุกผู้คนนั้นGเพียงผู้ร่วมทางทางหนึ่ง

แต่ช่วงเวลาAที่ได้ร่วมทางหนึ่งนั้น

ฉันพลันได้รู้ว่าฉันนั้นรักDเธอ

ฉันพลันได้รู้ว่าฉันนั้นรักBmเธอ

ฉันพลันได้รู้ว่าฉันนั้นรักGเธอ..

ฉันพลันได้รู้ว่าฉันนั้นรักA..

ฉันพลันได้รู้ว่าฉันนั้นรักเธอ..

INSTRU : D

YouTube video
Boy Imagine

Boy Imagine

Boy Imagine

Boy Imagine

Boy Imagine

Boy Imagine

Boy Imagine

Boy Imagine

Belter 9.0 "โฟล์คเน่อ"

Boy Imagine

Boy Imagine

Boy Imagine

Boy Imagine

Boy Imagine

Boy Imagine

Boy Imagine

Boy Imagine

Boy Imagine

Boy Imagine

Boy Imagine

Boy Imagine

Boy Imagine

Boy Imagine

Boy Imagine

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 5 กรกฏาคม 2567 ถึงวันที่ 11 กรกฏาคม 2567