คอร์ดเพลง ความรู้ ความจริง
Boy Imagine

คอร์ดเพลง ความรู้ ความจริง - Boy Imagineคอร์ดเพลง ความรู้ ความจริง จากศิลปิน Boy Imagine เป็นเพลงแนวสตริง โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วยคอร์ด

ลดคีย์ คีย์ต้นฉบับ เพิ่มคีย์

ความรู้ ความจริง

Original Key

เมื่อDสายน้ำพานพบทะเล

ยิ่งได้มารู้ว่Bmาตัวเองเล็ก

แล้วท้องทะเลนั้นช่างกว้างใหญ่

เมื่อGทะเลได้พบแผ่นฟ้า

เราจึงได้รู้ว่Aาผืนฟ้านั้นกว้างกว่า


และDเมื่อฉันออกมานอกเขตแดนนี้

สิ่งBmที่ฉันเคยรู้ทั้งหมด

ที่มันสั่นคลอนขึ้นมาทันใด

สิ่งGที่เคยคิดว่าแสนไกล

เรายังคงมีถัAดไปจากสิ่งนั้น


เพราะสิ่งไหนDอะไร มันจะยิ่งใหญ่

จนว่าไม่มีสิ่Bmงใดอยู่ภายนอกมัน

และGสิ่งใดที่มันจะเล็กลงไป

จนไม่มีสิ่Aงใดอยู่ภายในมัน


และGสิ่งที่รู้เราจะมีสักเพียงไหน

เมื่อเทียบกับทั้งAหมด..

สิ่งที่เราพบGเจอจริงๆ

นั้นมันจะมีได้สักเพียงไหน

เมื่อAเทียบกับทั้งหมด


* สิ่งที่เรารู้นั้Dนเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่เราไม่รู้

ช่วงเวลาBmที่เรานั้นมีชีวิตอยู่บนโลก

มันก็คงจะเทียบไม่ได้เGลย

กับช่วงเวลาAที่เราไม่ได้มีชีวิต


* เราเกิดบนโลกDขึ้นมา แค่เพียงลำพัง

แล้วเราจะต้องBmตายไป เพียงลำพัง

ทุกผู้คนนั้นGเพียงผู้ร่วมทางทางหนึ่ง

แต่ช่วงเวลาAที่ได้ร่วมทางหนึ่งนั้น

ฉันพลันได้รู้ว่าฉันนั้นรักDเธอ

ฉันพลันได้รู้ว่าฉันนั้นรักBmเธอ

ฉันพลันได้รู้ว่าฉันนั้นรักGเธอ..       A


เพียงDพอหรือยังชีวิตหนึ่ง

รู้เBmท่านี้พอหรือยังชีวิตหนึ่ง

แม้ชั่Gวชีวิตเราจะเจอกันเพียงหนึ่งครั้ง

แต่เพียงเธอยิ้มAให้กัน ใช่ไหม


ครั้งDเดียวเพียงได้พานพบ

ครั้งBmเดียวเพียงได้สัมผัส

ร้อยGวันตายก็ใช่อายุสั้น

พันปีจากกันAก็ใช่ว่าอายุยืน


เพราGะสิ่งที่รู้เราจะมีสักเพียงไหน

เมื่อเทียบกับทั้งAหมด

สิ่งที่เราพบGเจอจริงๆ

นั้นมันจะมีได้สักเพียงไหน

เมื่อAเทียบกับทั้งหมด


* สิ่งที่เรารู้นั้Dนเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่เราไม่รู้

ช่วงเวลาBmที่เรานั้นมีชีวิตอยู่บนโลก

มันก็คงจะเทียบไม่ได้เGลย

กับช่วงเวลาAที่เราไม่ได้มีชีวิต


* เราเกิดบนโลกDขึ้นมา แค่เพียงลำพัง

แล้วเราจะต้องBmตายไป เพียงลำพัง

ทุกผู้คนนั้นGเพียงผู้ร่วมทางทางหนึ่ง

แต่ช่วงเวลาAที่ได้ร่วมทางหนึ่งนั้น

ฉันพลันได้รู้ว่าฉันนั้นรักDเธอ

ฉันพลันได้รู้ว่าฉันนั้นรักBmเธอ

ฉันพลันได้รู้ว่าฉันนั้นรักGเธอ..       A

INSTRU : D|Bm|G|A

ถ้าGหากเราใช้แต่สิ่งที่รู้และคุ้นชิน

เป็นเกณฑ์ตัดสินAสรรพสิ่งทั้งหลาย

อย่างGนั้นคนเป็นถ้าร้องไห้เมื่อจะตาย

คนตายจะร้องAไห้ไหมเมื่อจะเกิด

เพราGะสิ่งที่เรารู้นั้นเราจะมีสักเพียงไหน

เมื่อเทียบกับทั้งAหมด

สิ่งที่เราพบGเจอจริงๆ

นั้นมันจะมีได้สักเพียงไหน

เมื่อAเทียบกับทั้งหมด


* สิ่งที่เรารู้นั้Dนเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่เราไม่รู้

ช่วงเวลาBmที่เรานั้นมีชีวิตอยู่บนโลก

มันก็คงจะเทียบไม่ได้เGลย

กับช่วงเวลาAที่เราไม่ได้มีชีวิต


* เราเกิดบนโลกDขึ้นมา แค่เพียงลำพัง

แล้วเราจะต้องBmตายไป เพียงลำพัง

ทุกผู้คนนั้นGเพียงผู้ร่วมทางทางหนึ่ง

แต่ช่วงเวลาAที่ได้ร่วมทางหนึ่งนั้น

เราเกิดบนโลกDขึ้นมา แค่เพียงลำพัง

แล้วเราจะต้องBmตายไป เพียงลำพัง

ทุกผู้คนนั้นGเพียงผู้ร่วมทางทางหนึ่ง

แต่ช่วงเวลาAที่ได้ร่วมทางหนึ่งนั้น

ฉันพลันได้รู้ว่าฉันนั้นรักDเธอ

ฉันพลันได้รู้ว่าฉันนั้นรักBmเธอ

ฉันพลันได้รู้ว่าฉันนั้นรักGเธอ..

ฉันพลันได้รู้ว่าฉันนั้นรักA..

ฉันพลันได้รู้ว่าฉันนั้นรักเธอ..

INSTRU : Dสำหรับตารางคอร์ดเพลงดาว ประกอบด้วยคอร์ด โดยตัวเลขที่อยู่ในตารางประกอบด้วย

  • 1 = นิ้วชี้
  • 2 = นิ้วนาง
  • 3 = นิ้วกลาง
  • 4 = นิ้วก้อย

รูปแบบคอร์ดกีตาร์ในเพลงความรู้ ความจริง

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

ขอบคุณการมีอยู่ของดนตรีและศิลปินทุกท่าน 🎸