คอร์ดเพลง อุ๊ยปาตาบอด
Boy Imagine

คอร์ดเพลง อุ๊ยปาตาบอด - Boy Imagine


อุ๊ยปาตาบอด (The Beauty Blind) บอย อิมเมจิ้น,สายกลาง จินดาสุ

คอร์ดเพลง อุ๊ยปาตาบอด

CAPO เฟส 2 (ปรับคีย์ D)

INTRO : C|Am|Dm|G

C|Am|DmG|C|G

ยกมือCขึ้นไหว้วอนAm

ขอโจ๊คขอปอนDmหื้อมีคนมาG

วันนี้จCะมาก่อหา Amคนที่มาจ้Dmางนวดตัว G


ก๋านCได้คลานไปหาAm

แต่อุ๊ยปาDmตามองไม่เห็นG

เลยมาทำงานCจับเส้นจับเอ็นAm

เปิดบ้านเป็นDm ร้านนGวดตัว C

INSTRU : Dm|C|DmG|C|G

เปิ้นว่าเงินCก๊านคนเยี๊ยะก๋านAm

เปิ้นว่าสตางDmค์ก๊านคนขยันG

ตั๋วอุ๊ยปาCก่อว่าอุ๊ยจั๊ดไค่หมั่น Am

แต่ว่ามันDmนะบ่มีไผ๋จ้างGงาน


หยั่งวันCนี้ก่อยังไม่มี Am

ใครเลยมาDmใจ้บริการ G

อุ๊ยปาCนั่งรอหน้าบ้านAm

นั่งรอสตางDmค์       Gเป็นก่าข้าวCแลง

INSTRU : Dm|C|DmG|C|C7

จนตะวันFเกือบจะตกGดิน

มีแม่ญิงCขับรถยนG/Bต์มาจอด Am

เปิ้นบอกว่าDmเปิ้นจะมานวดตัวG


อุ๊ยได้ยินC ก่อดีใจ  Am

ใจก่อกึดไป Dmได้ละบ๋อสตางค์G

นวดครบชั่วโมงCแล้วอุ๊ยก่อได้ก่าจ้างAm

และนี่ก่อคือDm สตางGค์ก่าแฮงC..       C7


แต่พอซวามเงินผ่อกอยF

มันหยังเป็นแบงค์ซาวG

พอได้ซวามผ่อกอยCมันหยังเป็นG/Bแบงค์ซาวAm

เป็นแบงค์ซาวDm แบงค์ซาว ใบเดียวG

INSTRU : C|Am|Dm|G

C|Am|DmG|C|G

ทะเลยังไหวC ใจคนยากหยั่งAm

ก็รู้ ๆ กันDm ว่าอุ๊ยปาตาบอดG

หล่อนยังจงใจวCางเงินเอาไว้แล้วร้องAmบอก

ให้อุ๊ยปาDmเดินมาเอาเงินG


แล้วกว่าอุ๊ยจะเดินFคลำถึงสตางGค์

กว่าจะ งม ๆ ซวาม ๆ CไปตามG/Bเสียงสาว Am

กว่าฮู้คิงDmว่ามันเป็นแบงค์ซาวG

สาวก็จากไปไกลC..

INSTRU : Dm|C|DmG|C|C7

อุ๊ยก่อกั้นฝืนใจว่Fาจะได้ค่ากับข้าวG

พอเป็นใบซาวCอุ๊ยก็เลยG/Bต้องอด  Am

แต่พอมือซวาม ๆ ไป Fไปจับใส่บ่าฟักGหม่น

วันนั้นเลยยังโจ๊คดี C ต๊องได้อิ่Am

วันนั้นDmอุ๊ยเลยได้นอนสบายG

นอนหลับฝันดี.C.       C7


ย้อนอุ๊ยซวามอย่างใด F

มันก่อเป็นแบงค์ซาวG

อุ๊ยซวามอย่างใด Cมันก่อยังเป็นG/Bแบงค์ซาว Am

เป็นแบงค์ซาวDm แบงค์ซาวใบเดียวG


ก่ออุ๊ยซวามอย่างใด F

มันก่เป็นแบงค์ซาวG

อุ๊ยซวามผ่อดูอย่างใด Cมันก่อยังเป็นG/Bแบงค์ซาว Am

เป็นแบงค์ซาวDm แบงค์ซาว ใบเดียวG

INSTRU : C|Am|Dm|G

C|Am|DmG|C|G

ไม้ไผ่ต๋านักCจ่องใจ้แป๋งเกิ๋นAm

คนบ่มีเงินDmก่จ่องไจ้ฮับจ้างG

สตางค์อุ๊ยบ่นักCละมีบ่าฟักกับหม้อขางAm

บ่ามีสตางDmค์แต่อุ๊ยยังมีกับข้าวGแลง


อุ๊ยปาเล่าไป Cหัวเราะไป  Am

ไม่มีคำใดต่Dmอว่าหรือพาดGพิง

ถึงหญิงคนนั้นC..       Am

ถึงDmผู้หญิงคนนั้นG

ถึงผู้หญิงคนนั้นC.. เลย       Am

ฉันDmก็จึงได้เข้าใG


เพราะรอยยิ้มอุ๊ยปาF ได้บอกกับฉันG

ว่าอุ๊ยผ่านโลกCมานานG/BแสนนานAm

นายจนพอรู้ว่FาเราควรเบิกบานG

กับชีวิตตนC..       C7

เวลาที่เหลือFเราควรเบิกบานG

กับชีวิตตนC..       C7

เพราะผ่านโลกFมายาวนานG

อุ๊ยจึงรู้ว่า ควG/Bร.. เบิก.G/C. บาน..  G/D

กัGบ.. ชี.G/A. วิต... G/B ตน..  C


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด