คอร์ดเพลง ฉันยังอยู่
คณะขวัญใจ

คอร์ดเพลง ฉันยังอยู่ - คณะขวัญใจ


CAPO 1

🎸คอร์ดง่ายๆ

ฉันยังอยู่

CAPO 1

ลาล้าลา.. ล้าลา.. ลาลาลาลา

ลาล้าลา.. ล้าลา.. ล้าลาล้าลา

INTRO : A|A|D|D

A|A|E|E

พยายามAโบกมือทักทายD

พยายามEส่งยิ้มให้ไป  A

พยายามGส่งความรู้สึกD ส่งไป  E


พยายามAมากมายเท่าไหร่D

พยายามEมากมายเหลือเกินA

เพียงGอยากเดินข้างกันDเหมือนเก่า เท่านั้นE


แต่แปลกDใจจริงไม่รู้ทำDmไม

ทำไมเAธอมองไม่เห็น

หรืออาจBmจะเป็น หรือฉันเป็นแค่เพียงวิญญาณE


แอบDมองเธอคอยเฝ้าDmดูอยู่

อยาAกจะรู้เป็นไงบ้างหนอ

ยังBmเฝ้ารอ นับวันเวลาพบEกัน


แต่สุDดท้ายก็รู้คDmวามจริง

ความจริงAไม่ใช่ความฝัน

ลาBm ลา ลา.. ลับกันไปไกล

ไกลEแสนไกล ห่างไกล

ไกลกันเหลือเกินA  ลา..D ล้าลาE


ให้ลมAแสงดาวดวงเดือนDนภา

สายEธาราผืนดินAช่วยที

ฝากGบอกไปว่าอยู่ตDรงนี้ ที่เดิมE


แต่แปลกDใจจริงไม่รู้ทำDmไม

ทำไมเAธอมองไม่เห็น

หรืออาจBmจะเป็น หรือฉันเป็นแค่เพียงวิญญาณE


แอบDมองเธอคอยเฝ้าDmดูอยู่

อยากAจะรู้เป็นไงบ้างหนอ

ยังBmเฝ้ารอนับวันเวลาพบEกัน

แต่สุDดท้ายก็รู้คDmวามจริง

ความจริงAไม่ใช่ความฝัน

ลาBm ลา ลา.. ลับกันไปไกล

ไกลEแสนไกล ห่างไกล ไกลกันเหลือเกินA..

INSTRU : GGm|D|GGm|D

GGm|D|CB|E

แต่แปลกDใจจริงไม่รู้ทำDmไม

ทำไมเAธอมองไม่เห็น

หรืออาจBmจะเป็น หรือฉันเป็นแค่เพียงวิญญาณE


แอบDมองเธอคอยเฝ้าDmดูอยู่

อยาAกจะรู้เป็นไงบ้างหนอ

ยังBmเฝ้ารอนับวันเวลาพบEกัน


แต่สุDดท้ายก็รู้คDmวามจริง

ความจริงAไม่ใช่ความฝัน

ลาBm ลา ลา.. ลับกันไปไกล

ไกลEแสนไกล ห่างไกล ไกลกันเหลือเกิน


แต่แปลกDใจจริงไม่รู้ทำDmไม

ทำไมเAธอมองไม่เห็น

หรืออาจBmจะเป็น หรือฉันเป็นแค่เพียงวิญญาณE


แอบDมองเธอคอยเฝ้าDmดูอยู่

อยาAกจะรู้เป็นไงบ้างหนอ

ยังBmเฝ้ารอนับวันเวลาพบEกัน


แต่สุDดท้ายก็รู้คDmวามจริง

ความจริงAไม่ใช่ความฝัน

ลาBm ลา ลา.. ลับกันไปไกล

ไกลEแสนไกล ห่างไกล

ไกลกันเหลือเกินA..

ลาBm ลา ลา.. ลับกันไปไกล

ไกลแสนไกล ห่างไกล ไกลกันเหลือเกิน

INSTRU : DDm|A
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564