คอร์ดเพลง ต่ำตม จากศิลปิน คณะขวัญใจ เป็นเพลงแนวเพื่อชีวิต โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง ต่ำตม


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

INTRO :

GF|CG ( 2 Times )

CD|G|CD|G

สังGคมวันนี้ FทุกวันCมันเปลี่ยนไป G

ใจคGนโหดร้ายF เลวทรามCเกินจะทน G

เกินCคน เกินไป Dใจต่ำตม G

ดาC.. ดี้ดาD.. ดา ดี ดาG..


เด็กGก็โตไวใFนสังคมC ที่ต่ำตม G

หลงGชื่นชมF มั่วเมาCโลกหลอกลวงG

หลอกลวงC ลวงหลอกDเจ้าเด็กน้อยG


ความCดีงามถดถอยไป G

ความCชั่วร้ายมีมากล้น G

คนCทุกวันเห็นแก่ตน G

หมกAmมุ่นมน Dแต่โลกีย์G

ดาC.. ดี้ดาD.. ดา ดี ดาG..

ดาC.. ดี้ดาD.. ดา ดี ดาG..


วัฒGนธรรมF สูญCโทรมเสื่อมไป G

ผู้หญิงG ผู้ชายF ยางอายCไม่มีเหลือ G

ความCเชื่อผิด Dๆ คิดว่าถูกG

ดาC.. ดี้ดาD.. ดา ดี ดาG..


ผู้ใหญ่G ผู้โต Fก็คดโกงCประชาชน G

เอาGเปรียบคนจนF สังคมCก็เหลื่อมล้ำ G

ทำCกันทำไปใDจอัปรีย์ G


ควาCมดีงามถดถอยGไป

ความCชั่วร้ายมีมากล้น G

คนทุCกวันเห็นแก่ตน G

หมกAmมุ่นมน Dแต่โลกีย์G

ดาC.. ดี้ดาD.. ดา ดี ดาG..

ดาC.. ดี้ดาD.. ดา ดี ดาG..       D

INSTRU : GC|BbG ( 2 Times )

BbC|G|BbC|G

BbC|D|D

วัฒGนธรรมF สูญCโทรมเสื่อมไป G

ผู้หญิงG ผู้ชายF ยางอายCไม่มีเหลือ G

ความCเชื่อผิด Dๆ คิดว่าถูกG

ดาC.. ดี้ดาD.. ดา ดี ดาG..


ผู้ใหญ่G ผู้โต Fก็คดโกงCประชาชน G

เอาGเปรียบคนจนF สังคมCจนเหลื่อมล้ำ G

ทำCกันทำไปใDจอัปรีย์ G


ความCดีงามถดถอยไป G

ความCชั่วร้ายมีมากล้น G

คนCทุกวันเห็นแก่ตน G

หมกAmมุ่นมนDแต่โลกีย์  G


ความCดีงามถดถอยไป G

ความCชั่วร้ายมีมากล้น G

คนCทุกวันเห็นแก่ตน G

หมกAmมุ่นมนDแต่โลกีย์  G


สัCง.. คม Cmต่ำตม  G

สัCง.. คม Cmเกินเยียวยา  G

สัCง.. คม Cmต่ำตม  G

สัCง.. คม Cmเกินเยียวยา  G

สัCง.. คม Cmต่ำตม  G

สัCง.. คม Cmเกินเยียวยา  G

สัCง.. คม Cmต่ำตม  G

สัง.. คม เกินเยียวยา

INSTRU : GC|BbG ( 16 Times )

YouTube video
คณะขวัญใจ

คณะขวัญใจ

คณะขวัญใจ

คณะขวัญใจ

คณะขวัญใจ

คณะขวัญใจ

คณะขวัญใจ

คณะขวัญใจ

คณะขวัญใจ

คณะขวัญใจ

คณะขวัญใจ

คณะขวัญใจ

คณะขวัญใจ

คณะขวัญใจ

คณะขวัญใจ

คณะขวัญใจ

คณะขวัญใจ

คณะขวัญใจ

คณะขวัญใจ

คณะขวัญใจ

คณะขวัญใจ

คณะขวัญใจ

คณะขวัญใจ

คณะขวัญใจ

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 12 กรกฏาคม 2567 ถึงวันที่ 18 กรกฏาคม 2567