คอร์ดเพลง ยินดี
Boy Imagine

คอร์ดเพลง ยินดี - Boy Imagine


Original Key

ยินดี

Original Key

INTRO : D|A|Bm|F#m

G|D|A|A

( 2 Times )

ยินDดีที่ได้พบAคุณ กับBmวันคืนที่ผันF#mไป

ทักทายGและบอกลามาสักเท่าDไร

ผ่านกาลAเวลานานสักแค่ไหน


ยินDดีที่ได้พบAเธอ ยินBmดีที่เราต้องF#mจาก

ยินดีที่GยังรักกันในวันDที่ต้องห่าง

ยินดีที่Aเข้าใจกันเสมอ


ยินDดีที่ยังมีรัAก ยินBmดีที่ยังเสียF#mใจ

ยินดีกัGบความรัก ที่ยังDไม่หายไป

ยินดีทั้Aงรอยยิ้มทั้งน้ำตา


* หันDมองมาทางนี้ยัAงคงมี

เสียงBmหัวเราะเสียงร้องไห้ปF#mนกันไป

รากความGรักนั้นมันหยั่งลงไปลึDกเท่าไร

กิ่งใบมัAนก็ไปไกลเท่านั้น


** ฉันDยิ้มให้กับความAรัก ฉันBmยิ้มให้ความเสียF#mใจ

ฉันยิ้มGให้คนรักที่เขาเดินDจากไป

โดยในใจยัAงคงมีกันเหมือนเคย


*** ยินDดีที่ยังมีรัAก ยินBmดีที่ยังเสียF#mใจ

เป็นเหตุผลGที่ยืนยันว่าความรักDยังไม่หายไป

ยังอยู่ในใAจคนในใจเรา ในใจ ขอให้ความรักอยู่กับคุณ


**** เพราDะว่ารักฉันถึงเสียAใจ เพราะBmว่ารักฉันถึงยิ้มF#mได้

เพราะความGรักมอบให้และเอาไปทุDกๆ อย่าง

ขอAให้ความรักอยู่กับ ขอให้ความรักอยู่กับคุณ

INSTRU : D|A|Bm|F#m |G|D|A|A

( 2 Times )

( ซ้ำ * , ** , *** , *** , **** )

INSTRU : D|A|Bm|F#m

เพราะความGรักมอบให้และเอาไปทุDก ๆ อย่าง

ขอAให้ความรักอยู่กับ ขอให้ความรักอยู่กับ

ขอให้ความรักอยู่กับคุณD
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564