คอร์ดเพลง Thinking Out Loud
Ed Sheeran

คอร์ดเพลง Thinking Out Loud - Ed Sheeran


ฉันจะคิดออกมาดัง ๆ นะ

Original Key

Thinking Out Loud

Original Key

DWhenD/F# your legs don't work like

they usedG to before      A

D AndD/F# I can't sweep you off of your feetG      A

D WillD/F# your mouth still remember

the tastGe of my love?      A

D WillD/F# your eyes still smile

fromG your cheeks?      A


And, darling, I D will D/F#be loving youG 'til A

we're 70 D           D/F#          G         A

And, baby, my Dheart D/F#could still fall as Ghard A

at 23 D          D/F#      AndG I'm thinking 'boutA how

peopEmle fall in love in mysteriAous waysD

MaybEme just the touch of a handA

Well, me EmI fall in love with you everAy single dayBm

And I jEmust wanna tell you I am A


* So honey nowD(That baby now, Baby now)D/F#          G

TakeA me into your loving armDs          D/F#           G

KissA me under the light of a thousDand starsD/F#          G

PlaceA your head on my beating heartD           D/F#

I'm thinking outG loudA

That maybe we BmfoundA loveG rightF#m whereEm we Aare D


DWhenD/F# my hair's all but gone

and my memGory fades         A

DAndD/F# the crowds

don't remember my nameG          A

DWhenD/F# my hands don't playG

the strings the sameA way

D I knD/F#ow you will still love me the sameG         A


'Cause honey yourD soulD/F#

could never growG old, A

it's evergreenD           D/F#          G         A

And, baby, yourD smile'D/F#s

forever in Gmy mindA and memory D          D/F#

I'mG thinking 'boutA how

peopEmle fall in love in mysteriAous waysD

MaybEme it's all part of a planA

WellEm, I'll just keep on making

the sameA mistakBmes

HopiEmng that you'll understandA

( REPEAT * )

INSTRU : DD/F# |GA ( 4 Times )

( REPEAT * )

Oh, baby, we BmfoundA loveG rightF#m whereEm we Aare D

And we BmfoundA loveG rightF#m whereEm we Aare D
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564