คอร์ดเพลง Shape Of You
Ed Sheeran

คอร์ดเพลง Shape Of You - Ed Sheeran


ฉันตกหลุมรัก รูปร่างของเธอ ...

คอร์ดเพลง Shape Of You

INTRO : C#m |F#m |A|B ( 2 Times )

The clubC#m isn't the best placeF#m

to find a lover So the barA is where I go B

Me C#mand my friends at the tablF#me doing shots

Drinking fastAer and then we talk slowB

Come oveC#mr and start up a conversatiF#mon with just me

And trustA me I'll give it a chanceB now

Take my handC#m, stop Put van The ManF#m

on the jukebox And thenA we start to danceB


* And now I'm singing like GirlC#m,

you know I wantF#m your love

YourA love was handmade forB

somebody like meC#m

Come on now, follF#mow my lead

I mAay be crazy, donB't mind me

Say, boyC#m, let's not talkF#m too much

GrabA on my waist and putB that body on meC#m

Come on now, follAow my lead

Come, comeB on now, follow my lead


** I'm C#min loveF#m with the shape of youA

We pushB and pull like a magnet do

AC#mlthough my heartF#m is falling tooA

I'm in loveB with your body

AnC#md last nightF#m you were in my roomA

And now my bedsBheets smell like you

EveC#mry day discoveringF#m something brand newA

I'm in loveB with your body


*** OhC#m I oh I oh F#mI oh I A

I'm in loveB with your body

OhC#m I oh I oh F#mI oh I A

I'm in loveB with your body

OhC#m I oh I oh F#mI oh I A

I'm in loveB with your body C#m

Every day discoveringF#m something brand newA

I'm in loveB with the shape of you


OneC#m week in we let the storyF#m begin

We're going outA on our first dateB

You and me C#mare thrifty

So go all F#myou can eat

Fill up your bagA and I fill up a plateB

We talk for hoursC#m and hours about

the sweetF#m and the sour

And how your famiAly is doing okay B

Leave and getC#m in a taxi, then kissF#m in the backseat

Tell the driveAr make the radio playB

( REPEAT * , ** , *** )


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด