คอร์ดเพลง Remember The Name
Ed Sheeran ft. Eminem & 50 Cent

คอร์ดเพลง Remember The Name - Ed Sheeran


บันทึกคอร์ดเพลงโปรด

Original Key

Remember The Name

Original Key

Yeah, I was born a misfEmit

Grew up 10 miles

from the town of Ipswich

WantCed to make it big

I wishB7ed it to existence

I nevEmer was a sick kid

always dismissed quick

"StickC to singing

stop rapB7pin' like it's Christmas"


And if Emyou're talkin' money

then my conversation shiftin'

My dreaCms are bigger than

just beinB7' on the rich list

MighEmt be insanity

but people call it "gifted"

My faceC is goin' numb from the shitB7

this stuff is mixed with


WatcEmh how the lyrics

in the songs might get twisted

My wifeC wears red

but looks bettB7er without the lipstick

I'm a Emprivate guy and you know

nothin' 'bout my business

And if CI had my 15 minutB7es

I must have missed 'em


20 Emyears old is

when I came in the game

And now it's eightC years on

and you rememB7ber the name

And if you thougEmht I was good

well, then I'm better today

But it's ironCic how you people

thought I'd neveB7r be great

I like my showEms open-air

Tokyo to Delaware

Put your phonCes in the air

if you wannB7a be rocked

You know I wanEmt

way more than I already got

Give me a songC with Eminem

and 50 CentB7 in the club


You know it ain'tEm my time to call it a day

I wannaC crack corn and I wanB7na be paid

ButEm it's 'bout time

you remember the name

AyyC.. ayy..  B7

You know it ain'Emt my time to call it a day

I wannaC crack corn and I wannB7a be paid

But it's Em'bout time

you remember the name

AyyC..  ayy..  B7(Hey, hey, hey)


I cEman still remember (What?)

tryna shop a deal (Uh-huh)

FroCm Taco Bell to TRLB7

I climbed the BillboardEm

charts to the top until

as fate would have it (YupC)

Became an addict

funnB7y 'cause I had pop appeal


ButEm they said time would tell (What?)

if I'd prevail (Huh?)

AndC all I did was (What?)

putB7 Nine Inch Nails (Where?)

In Emmy eyelids now (What?)

I'm seein' diamond sales

LikeC I'm in Zales (Yeah)

Without a doubt, by any meansEm

if rap was skinny jeans

I couldn't do anything

In 'Cem, I'd be splittin'

seams of denimB7

when I'm spitting schemes

WhicEmh really means, no "ifs", "ands,"

or "buts" are squeezin' in between

You sleepC on me 'cause you're

only f**cking winnB7ing in your dreams


NotEm even when I'm on my deathbed

Man, I feel likeC Ed

it isn't time to dropB7 the mic yet

So why wouldEm I quit?

The thought that I would stop

when I'm dead

Just popped in myC head

I said it, then forgot B7what I said


It isn't Emmy time to call it a day

I gCot rap locked and I'm alreB7ady paid

ButEm it's 'bout time,

you remember the name

AyyC.. ayy..      B7

You know it ain'tEm my time to call it a day

I got Crap locked and I'm alreaB7dy paid

ButEm it's 'bout time

you remember the name

AyyC.. ayy..  B7


Ain'tEm nobody cold as me, I

DresCs so fresh, so cleanB7

You can find me in Emmy whip

rockin' my Fendi drip

Man, you knowC just what I meanB7

Shinin', wrisEmt with the rocks on it

Buscemis with locks on it

EverCything my voice on

thatB7 shit knock, don't it?

BaleEmnciaga saga

I'm in Bergdorf ballin'

It'sC just another episode

my hoesB7, I spoil 'em


SheEm like the fly shit and I like to buy shit

ShitC, I'm gettin' stupid money

what elseB7 we gon' do with money?

BitchEm, we be ballin' out

the king, bring me 50 bottles

TonightC we gon' blow a check

worB7ry 'bout your shit tomorrow

The turnEm up is so real

we 'bout to get super lit

BoyC, I'm kickin' straight facts

that'sB7 just how we do this shit

TomEmorrow, we hangin' over

'til we start feelin' sober

ThenC it's time to start it over

here we go again


You know it Emain't my time to call it a day

I gotC rap locked and I'm alreaB7dy paid

And it's Emabout time

you remember the name

AyyC.. ayy..  B7

You know it ain't Emmy time to call it a day

I got Crap locked and I'm alreB7ady paid

But it's Em'bout time

you remember the name

AyyC.. ayy..  B7(Hey, hey, hey)คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564