Skip to main content
เลื่อนจอ
-
0
+
🎸 คอร์ดเพลง เรารักพระเจ้าอยู่หัว

INTRO :  G|D|A|D      ( 2 Times )

พระบาทสมเด็จG พระเจ้าAอยู่หัวD

พ่อหลวงAของเมืองไทยD

บารGมียิ่งใหญ่D น้ำพระทัยAล้นธรณีD


* ทรงGครองราชย์โดยธรรมD

แผ่นดินงามAนามขวานทองD

สุดยอดGนักคิดนักปกครองD

ประชาแซ่ซ้องAก้องไกล


** ทรงGสถิตทุกดวงใจD เรารักAพระเจ้าอยู่หัวD

ขอGผองไทยD ร้อยใจAถวายพระพรD

ให้พระชนGมายุยาวไกลD ศูนย์รวมAใจผองไทยนิรันดรD

ขอพระองค์G จงทรงAพระเจริญD

 INSTRU :  G|D|A|D ( 2 Times )

 ( ซ้ำ * , ** )

ขอพระองค์G จงทรงAพระเจริญD

ขอพระองค์G จงทรงAพระเจริญ D

เนื้อเพลง เรารักพระเจ้าอยู่หัว
INTRO         
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว
พ่อหลวงของเมืองไทย
บารมียิ่งใหญ่ น้ำพระทัยล้นธรณี

* ทรงครองราชย์โดยธรรม
แผ่นดินงามนามขวานทอง
สุดยอดนักคิดนักปกครอง
ประชาแซ่ซ้องก้องไกล


** ทรงสถิตทุกดวงใจ เรารักพระเจ้าอยู่หัว
ขอผองไทย ร้อยใจถวายพระพร
ให้พระชนมายุยาวไกล ศูนย์รวมใจผองไทยนิรันดร
ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ
 INSTRU  
 ( ซ้ำ * , ** )
ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ
ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ

Comments คอร์ด เรารักพระเจ้าอยู่หัว - แฮมเมอร์


คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!