Advertisements

คอร์ดเพลง เรารักพระเจ้าอยู่หัว

เลื่อนจอ

INTRO :  G|D|A|D      ( 2 Times )

พระบาทสมเด็จG พระเจ้าAอยู่หัวD

พ่อหลวงAของเมืองไทยD

บารGมียิ่งใหญ่D น้ำพระทัยAล้นธรณีD


* ทรงGครองราชย์โดยธรรมD

แผ่นดินงามAนามขวานทองD

สุดยอดGนักคิดนักปกครองD

ประชาแซ่ซ้องAก้องไกล


** ทรงGสถิตทุกดวงใจD เรารักAพระเจ้าอยู่หัวD

ขอGผองไทยD ร้อยใจAถวายพระพรD

ให้พระชนGมายุยาวไกลD ศูนย์รวมAใจผองไทยนิรันดรD

ขอพระองค์G จงทรงAพระเจริญD

 INSTRU :  G|D|A|D ( 2 Times )

 ( ซ้ำ * , ** )

ขอพระองค์G จงทรงAพระเจริญD

ขอพระองค์G จงทรงAพระเจริญ D

Advertisements

Comments คอร์ดเพลง เรารักพระเจ้าอยู่หัว - แฮมเมอร์


คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง