คอร์ดเพลง ของขวัญ
แฮมเมอร์

คอร์ดเพลง ของขวัญ - แฮมเมอร์คอร์ดเพลง ของขวัญ

INSTRU : Dm ( 4 Times )

Dm|Dm|FC|Dm

Dm|G|FC|Dm

** ฉันDm.. เพียงผ่านมาG ไม่นานF ฉันก็จCากไกล Dm

คงเหลือไว้..G ซึ่งบทเพลงF แห่งความCเป็นคน Dm


ฉันDm.. ไม่ใช่คนเก่ง ฉันF.. ไม่ใช่คCนกล้า Dm

ฉันF.. ไม่ใช่ศาสดาG แต่ปรารถนาF ความยุ Cติธรรม Dm


ฉันเดินDm อยู่บนเส้นทาง

ที่ยาวนานF และแสนCยาวไกล Dm

ฉันF.. ปวดร้าวเพียงใด G

จะมีใครF ช่วยซับCน้ำตา Dm

( ซ้ำ ** )

* ขอมอบบทเพลงFเป็นของขวัญCให้เธอ Dm

เพื่อเสนอF ความจริงC ในสังคม Dm

ในโลกF แห่งความ โส มมG

เธออย่าตรอมตรมF จงสู้ Cต่อไป Dm

INSTRU : Dm|Dm|FC|Dm

Dm|G|FC|Dm

( ซ้ำ * , ** , ** )

 

คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด