Skip to main content
เลื่อนจอ
-
0
+
🎸 คอร์ดเพลง พ่อหลวงในดวงใจ

INTRO :  G|G|C|C|GG

AmD7|G

พ่อหลวงในดวงใจ Gพ่อมีแต่รักพ่อมีแต่ให้ Em

พ่อคิดพ่อสร้าง พ่อทำเรื่อยไAmป หนักเD7พียงใดพ่อไม่หวั่น G


อุปสรรค์พ่อไม่ท้อ Gพ่อเดินต่ออย่างมุ่งมั่น Em

ด้วยความรักความผูกพันAmธ์ พ่อไD7ม่พรั่นทุกผองไทย G


ในยามCที่เราหลับG พ่อเราAmนั้นยังตื่น Em

ยืนเคียงข้างอยู่ทุกวันคืAmน พ่อคิดถึง D7แต่ลูกหลานไทย G


* สายธารแห่งความรัก.C. ของพ่อ Emไม่เหือดหายG

ทุกก้าวที่พ่อ Emย่ำไปAm.. พ่อใD7ห้รักนำทาง G


** พ่อไม่เคยบอกCให้รักพ่อ Gแต่พ่อพร่ำบอกCให้รักกันG

คำสอนของพ่อเรานั้Amน ให้นD7านเท่านานลูกจะไม่ลืมG


**** ทรงสธิตในดวงใจ..C ไทยทุกดวง G

โอ้.. พ่อหลวงD7 ในดวงใจ G

INSTRU :  C|C|G|G

AmD7|G

( ซ้ำ * , ** , *** )

โอ้.. พ่อหลวงD7 ในดวงใจ

เนื้อเพลง พ่อหลวงในดวงใจ
INTRO  

พ่อหลวงในดวงใจ พ่อมีแต่รักพ่อมีแต่ให้
พ่อคิดพ่อสร้าง พ่อทำเรื่อยไป หนักเพียงใดพ่อไม่หวั่น

อุปสรรค์พ่อไม่ท้อ พ่อเดินต่ออย่างมุ่งมั่น
ด้วยความรักความผูกพันธ์ พ่อไม่พรั่นทุกผองไทย

ในยามที่เราหลับ พ่อเรานั้นยังตื่น
ยืนเคียงข้างอยู่ทุกวันคืน พ่อคิดถึง แต่ลูกหลานไทย


* สายธารแห่งความรัก.. ของพ่อ ไม่เหือดหาย
ทุกก้าวที่พ่อ ย่ำไป.. พ่อให้รักนำทาง

** พ่อไม่เคยบอกให้รักพ่อ แต่พ่อพร่ำบอกให้รักกัน
คำสอนของพ่อเรานั้น ให้นานเท่านานลูกจะไม่ลืม

**** ทรงสธิตในดวงใจ.. ไทยทุกดวง
โอ้.. พ่อหลวง ในดวงใจ
INSTRU  

( ซ้ำ * , ** , *** )
โอ้.. พ่อหลวง ในดวงใจ

Comments คอร์ด พ่อหลวงในดวงใจ - แฮมเมอร์


คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!