Advertisements

คอร์ดเพลง พ่อทูนหัว

INTRO :  BmAD

ชีวิตของคนเDรา คล้ายดังนาวากลางสBmมุทร

ชีวิตบุตรธิดา Gมีบิดาคอยนำทาง A

แม้ทุกข์ยากแสนลำเค็Dญ พ่อเพียรทำถึงที่Bmสุด

เพื่อให้หลุดรอดบ่วงกรรมG นำพาลูกสู่สิ่งหวังA


พ่อต้องเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนD ใจและกายเคี่ยวกรรมA

ตรากตรำเหี่ยวย่นD

พ่อทุกข์ พ่อทนBm พ่อทุกข์ พ่อทนA พ่อเราไม่เคยบ่นD

เพื่อให้ลูกGได้เรียนรู้Em อยู่ให้ได้Gในสังคม D

ที่ผู้คนBmแก่งแย่งแข่งขันA กันเป็นหนึ่งBm

 ลูกต้องไม่แข่งกับเขาA

INSTRU :  BmAD

โลกนี้มันลำเข็ญD ยังวุ่นวายและหมองเศร้าBm

คงต้องก้าวกันต่อไปG ถนอมให้โลกยืนยาวA

ที่พ่อเหนื่อยกับโลกนี้D คือหนี้สินติดค้างA

เหล่าบรรพชนD

พ่อทุกข์ พ่อทนBm พ่อทุกข์ พ่อทนA

INSTRU :  D|D|GD/F# |EmD

Bm|A|A|BmA|GA|A

ลูกต้องไม่แข่งกับเขาD...ไม่ต้องไปเอาที่หนึ่งBm

หวังให้ลูกGเป็นคนหนึ่งEm ยืนอยู่ได้Gในสังคม D

ที่ผู้คนBmไหว้หน้าหลอกหลังA จงอยู่อย่างอุทิศตนBm

เป็นAคนดีของสังคมD เป็นรางวัลชีวิตพ่อD

พ่อAเราไม่เคยบ่นD

เพื่อให้ลูกGได้เรียนรู้Em อยู่ให้ได้GในสังคมD

ที่ผู้คนBmแก่งแย่งแข่งขันA กันเป็นหนึ่งBm


ลูกAต้องไม่แข่งกับเขา.D... ไม่ต้องไปเอาที่หนึ่งBm

เพื่อให้ลูกGได้เรียนรู้Em อยู่ให้ได้GในสังคมD

ที่ผู้คนBmไหว้หน้าหลอกหลังA จงอยู่อย่างอุทิศตัวBm

ขอให้พ่ออยู่หัวD.. ภูมิใจA ลูกเป็นคนดี D

คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง