Skip to main content
เลื่อนจอ
-
0
+
🎸 คอร์ดเพลง พ่อทูนหัว

INTRO :  BmAD

ชีวิตของคนเDรา คล้ายดังนาวากลางสBmมุทร

ชีวิตบุตรธิดา Gมีบิดาคอยนำทาง A

แม้ทุกข์ยากแสนลำเค็Dญ พ่อเพียรทำถึงที่Bmสุด

เพื่อให้หลุดรอดบ่วงกรรมG นำพาลูกสู่สิ่งหวังA


พ่อต้องเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนD ใจและกายเคี่ยวกรรมA

ตรากตรำเหี่ยวย่นD

พ่อทุกข์ พ่อทนBm พ่อทุกข์ พ่อทนA พ่อเราไม่เคยบ่นD

เพื่อให้ลูกGได้เรียนรู้Em อยู่ให้ได้Gในสังคม D

ที่ผู้คนBmแก่งแย่งแข่งขันA กันเป็นหนึ่งBm

 ลูกต้องไม่แข่งกับเขาA

INSTRU :  BmAD

โลกนี้มันลำเข็ญD ยังวุ่นวายและหมองเศร้าBm

คงต้องก้าวกันต่อไปG ถนอมให้โลกยืนยาวA

ที่พ่อเหนื่อยกับโลกนี้D คือหนี้สินติดค้างA

เหล่าบรรพชนD

พ่อทุกข์ พ่อทนBm พ่อทุกข์ พ่อทนA

INSTRU :  D|D|GD/F# |EmD

Bm|A|A|BmA|GA|A

ลูกต้องไม่แข่งกับเขาD...ไม่ต้องไปเอาที่หนึ่งBm

หวังให้ลูกGเป็นคนหนึ่งEm ยืนอยู่ได้Gในสังคม D

ที่ผู้คนBmไหว้หน้าหลอกหลังA จงอยู่อย่างอุทิศตนBm

เป็นAคนดีของสังคมD เป็นรางวัลชีวิตพ่อD

พ่อAเราไม่เคยบ่นD

เพื่อให้ลูกGได้เรียนรู้Em อยู่ให้ได้GในสังคมD

ที่ผู้คนBmแก่งแย่งแข่งขันA กันเป็นหนึ่งBm


ลูกAต้องไม่แข่งกับเขา.D... ไม่ต้องไปเอาที่หนึ่งBm

เพื่อให้ลูกGได้เรียนรู้Em อยู่ให้ได้GในสังคมD

ที่ผู้คนBmไหว้หน้าหลอกหลังA จงอยู่อย่างอุทิศตัวBm

ขอให้พ่ออยู่หัวD.. ภูมิใจA ลูกเป็นคนดี D

เนื้อเพลง พ่อทูนหัว
INTRO  
ชีวิตของคนเรา คล้ายดังนาวากลางสมุทร
ชีวิตบุตรธิดา มีบิดาคอยนำทาง
แม้ทุกข์ยากแสนลำเค็ญ พ่อเพียรทำถึงที่สุด
เพื่อให้หลุดรอดบ่วงกรรม นำพาลูกสู่สิ่งหวัง

พ่อต้องเหน็ดเหนื่อยแค่ไหน ใจและกายเคี่ยวกรรม
ตรากตรำเหี่ยวย่น…
พ่อทุกข์ พ่อทน พ่อทุกข์ พ่อทน พ่อเราไม่เคยบ่น
เพื่อให้ลูกได้เรียนรู้ อยู่ให้ได้ในสังคม
ที่ผู้คนแก่งแย่งแข่งขัน กันเป็นหนึ่ง
 ลูกต้องไม่แข่งกับเขา
INSTRU  
โลกนี้มันลำเข็ญ ยังวุ่นวายและหมองเศร้า
คงต้องก้าวกันต่อไป ถนอมให้โลกยืนยาว
ที่พ่อเหนื่อยกับโลกนี้ คือหนี้สินติดค้าง
เหล่าบรรพชน…
พ่อทุกข์ พ่อทน พ่อทุกข์ พ่อทน
INSTRU  

ลูกต้องไม่แข่งกับเขา...ไม่ต้องไปเอาที่หนึ่ง
หวังให้ลูกเป็นคนหนึ่ง ยืนอยู่ได้ในสังคม
ที่ผู้คนไหว้หน้าหลอกหลัง จงอยู่อย่างอุทิศตน
เป็นคนดีของสังคม เป็นรางวัลชีวิตพ่อ
พ่อเราไม่เคยบ่น
เพื่อให้ลูกได้เรียนรู้ อยู่ให้ได้ในสังคม
ที่ผู้คนแก่งแย่งแข่งขัน กันเป็นหนึ่ง

ลูกต้องไม่แข่งกับเขา.... ไม่ต้องไปเอาที่หนึ่ง
เพื่อให้ลูกได้เรียนรู้ อยู่ให้ได้ในสังคม
ที่ผู้คนไหว้หน้าหลอกหลัง จงอยู่อย่างอุทิศตัว
ขอให้พ่ออยู่หัว.. ภูมิใจ ลูกเป็นคนดี

Comments คอร์ด พ่อทูนหัว - คาราบาว ปาน


คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!