Skip to main content
เลื่อนจอ
-
0
+
🎸 คอร์ดเพลง รอยยิ้มพ่อ

INTRO :  DA  ( 2 Times )

แผ่นDดินร่มเย็นA เมืองDไทยรุ่งเรืองA

เพราะGความปราดเปรืองD สืบเนื่องจากพระปรีชาA


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวD

อุทิศตัวD7กายใจแลกมาG เพื่อปกปักษ์รักษาA

นำปวงประชาสู่รอยยิ้มDความพอเพียง


ยากเย็นท่านทำA เขี่ยวDกรำช่ำชองA

แม่Gน้ำห้วยหนองD เขื่อนคลองผันน้ำหล่อเลี้ยงA


เกษตรกรมีน้ำทำDนา มีข้าวมีปลาD7 บ้านเมืองก็มีชื่อเสีGยง

หลักเศรษฐกิจพอเพียงD...

นำไทยร้อยเรียงAเป็นหนึ่งเดียวทั่วเขตDขาม


* เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมA

เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามD

ทุกถ้อยทุกคำGพระราชดำรัสA

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวD


** ในหลวงD7ของปวงชาวไทยG

ท่านทรงห่วงใยพนกสิกรถ้วนDทั่ว

พวกเราจดจำเทิดไท้เหนือAหัว

สละประโยชน์ส่วนตัว เพื่อประโยชน์ส่วนรวมD

INSTRU :  D|D|G|D

G|D|AG|D

( ซ้ำ * , ** )

เพื่อปณิธานAตามรอยล้นเกล้าBm

รอยยิ้มของเราA คือรอยยิ้มของพ่อD

เนื้อเพลง รอยยิ้มพ่อ
INTRO    
แผ่นดินร่มเย็น เมืองไทยรุ่งเรือง
เพราะความปราดเปรือง สืบเนื่องจากพระปรีชา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อุทิศตัวกายใจแลกมา เพื่อปกปักษ์รักษา
นำปวงประชาสู่รอยยิ้มความพอเพียง

ยากเย็นท่านทำ เขี่ยวกรำช่ำชอง
แม่น้ำห้วยหนอง เขื่อนคลองผันน้ำหล่อเลี้ยง

เกษตรกรมีน้ำทำนา มีข้าวมีปลา บ้านเมืองก็มีชื่อเสียง
หลักเศรษฐกิจพอเพียง...
นำไทยร้อยเรียงเป็นหนึ่งเดียวทั่วเขตขาม


* เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม
ทุกถ้อยทุกคำพระราชดำรัส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

** ในหลวงของปวงชาวไทย
ท่านทรงห่วงใยพนกสิกรถ้วนทั่ว
พวกเราจดจำเทิดไท้เหนือหัว
สละประโยชน์ส่วนตัว เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
INSTRU  

( ซ้ำ * , ** )
เพื่อปณิธานตามรอยล้นเกล้า
รอยยิ้มของเรา คือรอยยิ้มของพ่อ

Comments คอร์ด รอยยิ้มพ่อ - คาราบาว ปาน


คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!