Advertisements

คอร์ดเพลง รอยยิ้มพ่อ

เลื่อนจอ

INTRO :  DA  ( 2 Times )

แผ่นDดินร่มเย็นA เมืองDไทยรุ่งเรืองA

เพราะGความปราดเปรืองD สืบเนื่องจากพระปรีชาA


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวD

อุทิศตัวD7กายใจแลกมาG เพื่อปกปักษ์รักษาA

นำปวงประชาสู่รอยยิ้มDความพอเพียง


ยากเย็นท่านทำA เขี่ยวDกรำช่ำชองA

แม่Gน้ำห้วยหนองD เขื่อนคลองผันน้ำหล่อเลี้ยงA


เกษตรกรมีน้ำทำDนา มีข้าวมีปลาD7 บ้านเมืองก็มีชื่อเสีGยง

หลักเศรษฐกิจพอเพียงD...

นำไทยร้อยเรียงAเป็นหนึ่งเดียวทั่วเขตDขาม


* เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมA

เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามD

ทุกถ้อยทุกคำGพระราชดำรัสA

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวD


** ในหลวงD7ของปวงชาวไทยG

ท่านทรงห่วงใยพนกสิกรถ้วนDทั่ว

พวกเราจดจำเทิดไท้เหนือAหัว

สละประโยชน์ส่วนตัว เพื่อประโยชน์ส่วนรวมD

INSTRU :  D|D|G|D

G|D|AG|D

( ซ้ำ * , ** )

เพื่อปณิธานAตามรอยล้นเกล้าBm

รอยยิ้มของเราA คือรอยยิ้มของพ่อD

Advertisements

Comments คอร์ดเพลง รอยยิ้มพ่อ - คาราบาว ปาน


คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง