Advertisements

คอร์ดเพลง ใกล้รุ่ง

เลื่อนจอ

INSTRU : C|C|C|C ( 4 Times )

ได้ยินเสียงแว่วCดังแผ่วมาแต่G#ไกลGไกล C

ชุ่มชื่นฤทัยC      A7หวานใดจะปานDm        G

ฟังเสียงบรรเลงDm         GกับเพลงประสานC

จากทิพย์วิมานG ประทานกล่อมใจC


ใกล้ยามเมื่อแสงC ทองGส่องC

ฉันคอยมองจ้องC      A7ฟ้าเรืองรำไรDm

ลมโบกโบยมาDm หนาวGใจ  C

รอช้าเพียงไรDm         GตะวันจะมาC


* เพลิดเพลินฤทัยDm ฟังไก่GประสานเสียงกันC

ดอกมะลิวัลย์Dm อวลกลิ่นGระคนมณฑาC

โอ้ในยามนี้C เพลินGหนักหนาC

แสงทองGนวลผ่องนภาC แสนเพลินGอุราสำราญC


** หมู่มวลวิหคCบินผกมาแต่G#รังนGอน C

เฝ้าเชยชิดช้อนC      A7ลิ้มชมบัวบานDm           G

ยินเสียงบรรเลงDm         GดังเพลงขับขานC

สอดคล้องกังวานG ซาบซ่านจับใจC

INSTRU :

CG#|C|CA7|DmG

DmG|CAm|DmG|C


C|CAm|Dm

DmG|C|DmG|C


( ซ้ำ * , ** )

INSTRU: F|G# C|G#|C

Advertisements

Comments คอร์ดเพลง ใกล้รุ่ง - เพลงพระราชนิพนธ์


คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง