คอร์ดเพลง Little Things จากศิลปิน Ed Sheeran เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง Little Things


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

INTRO : A|A|D|D

F#m |E|D|D

Your hanAd fits in mine

Like it's made just for me

But beaDr this in mind It was meant to be

And I'm joiF#mning up the dots

With the freEckles on your cheeks

And it allD makes senEse to me A


I knoAw you've never loved

The crinkles by your eyes

When you smiDle, You've never loved

Your stomach or your thighs

The dimF#mples in your back

At the botEtom of your spine

But I'll lovDe theEm endlesAsly


I wBmon't let these little thiDngs

Slip outF#m of my mouEth

But if I dBmo It's youD Oh it's youF#m

They add up to EI'm in lovBme with you       D

And all these little thiAngs


You canA't go to bed Without a cup of tea

And mayDbe that's the reason

That you talk in your sleep

And all F#mthose conversations

Are the secErets that I keep

Though it makDes no senEse to me A


I knoAw you've never loved

The sound of your voice on tapDe

You never want to know how much you weigh

You stiF#mll have to squeeze into youEr jeans

But youD're perfecEt to me A


I wBmon't let these little thiDngs

Slip outF#m of my mouEth

But if I do BmIt's youD

it's you TheF#my add up to E

I'm in loveD with you       E

And all these little thiDngs


You'll never lovDe yourself

Half as Amuch as I love youE

YouBm'll never treDat yourself

right darAlin’ But I want you to E


If BmI let you knoDw I'm herAe for youE

MayBmbe you'll lovDe yourself like

I lAove you Oh E


I'vBme just let these little thiDngs

Slip out F#mof my mouEth

Because it's youBm Oh it's you  D

It's youF#m They add up Eto And

I'm in lovDe with you

And all these little thiBmngs


I won't let these little thiDngs

Slip outF#m of my mouEth

But if I do BmIt's youD

it's youF#m They add up to E

I'm in lovDe with youE

And all your little thiAngs.

YouTube video
Autumn Variations Ed Sheeran

Ed Sheeran

- (Subtract)

Ed Sheeran

- (Subtract)

Ed Sheeran

- (Subtract)

Ed Sheeran

- (Subtract)

Ed Sheeran

- (Subtract)

Ed Sheeran

- (Subtract)

Ed Sheeran

Ed Sheeran =

Ed Sheeran

Ed Sheeran =

Ed Sheeran

Ed Sheeran =

Ed Sheeran

Ed Sheeran =

Ed Sheeran

Ed Sheeran =

Ed Sheeran

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 12 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2567