คอร์ดเพลง เพลงชาติไทย
เพลงสำคัญของแผ่นดิน

คอร์ดเพลง เพลงชาติไทย - เพลงสำคัญของแผ่นดิน


Original Key

  สำหรับท่านที่ปรับคีย์ไม่ได้


คอร์ดเพลง เพลงชาติไทย จากศิลปิน เพลงสำคัญของแผ่นดิน เป็นเพลงแนวอื่น ๆ โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วยคอร์ด

ลดคีย์ คีย์ต้นฉบับ เพิ่มคีย์

เพลงชาติไทย

Original Key

ประเทศไทยC รวมเลือดเนื้อF/C ชาติเชื้อไทยC

เป็นประชาGรัฐ ผไท ผองไทยCทุกส่วน

อยู่ดำรงC คงไว้ C/Fได้ทั้งมวลC

ด้วยไทยล้วนG7หมาย รักสามัคคี


ไทยนี้รักG7สงบ แต่ถึงรบCไม่ขลาด

เอกราชG จะไม่ให้ Dใครข่มขี่ G

สละเลือดC ทุกหยาดFเป็นชาติพลี E

เถลิงประเทศG ชาติไทยทวี มีชัย ชโย..Cสำหรับตารางคอร์ดเพลงดาว ประกอบด้วยคอร์ด โดยตัวเลขที่อยู่ในตารางประกอบด้วย

  • 1 = นิ้วชี้
  • 2 = นิ้วนาง
  • 3 = นิ้วกลาง
  • 4 = นิ้วก้อย

รูปแบบคอร์ดกีตาร์ในเพลงเพลงชาติไทย

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

ขอบคุณการมีอยู่ของดนตรีและศิลปินทุกท่าน 🎸