คอร์ดเพลง เพลงชาติไทย จากศิลปิน เพลงสำคัญของแผ่นดิน เป็นเพลงแนวอื่น ๆ โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง เพลงชาติไทย


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

ประเทศไทยC รวมเลือดเนื้อF/C ชาติเชื้อไทยC

เป็นประชาGรัฐ ผไท ผองไทยCทุกส่วน

อยู่ดำรงC คงไว้ C/Fได้ทั้งมวลC

ด้วยไทยล้วนG7หมาย รักสามัคคี


ไทยนี้รักG7สงบ แต่ถึงรบCไม่ขลาด

เอกราชG จะไม่ให้ Dใครข่มขี่ G

สละเลือดC ทุกหยาดFเป็นชาติพลี E

เถลิงประเทศG ชาติไทยทวี มีชัย ชโย..C

YouTube video
สดุดีพระแม่เจ้า

เพลงสำคัญของแผ่นดิน

สดุดีพระแม่เจ้า

เพลงสำคัญของแผ่นดิน

สดุดีจอมราชา

เพลงสำคัญของแผ่นดิน

ธงชาติไทย

เพลงสำคัญของแผ่นดิน

ดูคอร์ด เพลงสำคัญของแผ่นดิน

เพลงสำคัญของแผ่นดิน

ดูคอร์ด เพลงสำคัญของแผ่นดิน

เพลงสำคัญของแผ่นดิน

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567