คอร์ดเพลง เพลงชาติไทย
เพลงสำคัญของแผ่นดิน

คอร์ดเพลง เพลงชาติไทย - เพลงสำคัญของแผ่นดิน


บันทึกคอร์ดเพลงโปรด

Original Key

เพลงชาติไทย

Original Key

ประเทศไทยC รวมเลือดเนื้อF/C ชาติเชื้อไทยC

เป็นประชาGรัฐ ผไท ผองไทยCทุกส่วน

อยู่ดำรงC คงไว้ C/Fได้ทั้งมวลC

ด้วยไทยล้วนG7หมาย รักสามัคคี


ไทยนี้รักG7สงบ แต่ถึงรบCไม่ขลาด

เอกราชG จะไม่ให้ Dใครข่มขี่ G

สละเลือดC ทุกหยาดFเป็นชาติพลี E

เถลิงประเทศG ชาติไทยทวี มีชัย ชโย..Cคอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564