คอร์ดเพลง สดุดีพระแม่เจ้า
เพลงสำคัญของแผ่นดิน

คอร์ดเพลง สดุดีพระแม่เจ้า - เพลงสำคัญของแผ่นดิน


Original Key

  สำหรับท่านที่ปรับคีย์ไม่ได้


คอร์ดเพลง สดุดีพระแม่เจ้า จากศิลปิน เพลงสำคัญของแผ่นดิน เป็นเพลงแนวอื่น ๆ โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วยคอร์ด

ลดคีย์ คีย์ต้นฉบับ เพิ่มคีย์

สดุดีพระแม่เจ้า

Original Key

TUNE Eb (ปรับคีย์ Eb)

INTRO : EF#m |BA|F#m B|E

องEค์ราชินี นั้นF#mเป็นศรีสง่า B

ชาวAประชา ขอเทิดF#mพระแม่ขวัญ B

พระบารมี EควรC#mคู่ขวัญราชันF#m

ข้าBพระพุทธเจ้าขออภิวันท์สดุดี


ทรงห่วงใย EอาณาF#mประชาราษฎBร์

ทรงประพาสEเยี่ยมเยือนC#mทุกถิ่นที่ E

ออก ตกA เหนือ ใG#mต้  ทรงรัC#mกใคร่ปรานี F#m

สร้างBสัมพันธ์น้องพี่ผองเราสุขสันEต์

INSTRU : A|A

อ่าAองค์พระราชินีศรีหล้า

หลั่งเมตตาEประทานแด่ชนทุกชั้น

จะจนหรือมี C#mใช่ศักดิ์ศรีต่างกัน

ด้วยพระทัยตั้งมั่นA เหมือนดังF#mมารดร B


องEค์ราชินีนั้น F#mเป็นศรีแห่งหล้าB

พระAจริยา งดงามF#mเมื่อสโมสร B

เป็นขัตติยะA เป็นมิ่งขวัญนิกรF#m

ขอBถวายพระพร ขอสดุดี E

INSTRU : C|Eสำหรับตารางคอร์ดเพลงดาว ประกอบด้วยคอร์ด โดยตัวเลขที่อยู่ในตารางประกอบด้วย

  • 1 = นิ้วชี้
  • 2 = นิ้วนาง
  • 3 = นิ้วกลาง
  • 4 = นิ้วก้อย

รูปแบบคอร์ดกีตาร์ในเพลงสดุดีพระแม่เจ้า

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

ขอบคุณการมีอยู่ของดนตรีและศิลปินทุกท่าน 🎸