คอร์ดเพลง สดุดีมหาราชา จากศิลปิน เพลงสำคัญของแผ่นดิน เป็นเพลงแนวอื่น ๆ โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง สดุดีมหาราชา


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

INTRO :  Bb|Bb|Bb|Fm|Eb|BbEb

ขอEbเดชะองค์พระประมุขภูมิพล

มิ่งขวัญ  ปวงชนBb ประชาชาติไทยEb

มหาราชEb..      FmขัตติยะGm..      C7ภูวไนยFm..      Bb

ดุจEbร่มโพธิ์ร่มไทรF7ของปวงประชาBb


ขอEbเดชะองค์สมเด็จพระราชินี

คู่บุญ บารมีBb จักรีเกริกฟ้าEb

องค์สมเด็จEb..      Fmพระเจ้าอยู่หัวGm..      C7มหาราชาFm..      Bb

ข้าFmพระพุทธเจ้าBbขอสดุดีEb

 INSTRU :      G#

อ่าG#... องEbค์พระสยC/Eม บรมCราชันย์FmขวัญG#หล้า C#

เปล่งEbบุญญาสมสง่าG#บารมี Eb

ผองข้าG#พระพุทธเจ้าEb น้อมเกล้าC7ขออัญชุลีFm

Ebสดุดี.G#. มหารBbาชา      Eb

สดุดี.G#. มหารBbาชินี      Eb

( ซ้ำทั้งเพลง )

คอร์ดเพลงภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด (MCT)

คอร์ดเพลง สดุดีมหาราชา ได้รับอนุญาตใช้ลิขสิทธิ์เพลงจาก บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด MCT: Music Copyright (Thailand) Ltd.

YouTube video
สดุดีพระแม่เจ้า

เพลงสำคัญของแผ่นดิน

สดุดีพระแม่เจ้า

เพลงสำคัญของแผ่นดิน

สดุดีจอมราชา

เพลงสำคัญของแผ่นดิน

ธงชาติไทย

เพลงสำคัญของแผ่นดิน

ดูคอร์ด เพลงสำคัญของแผ่นดิน

เพลงสำคัญของแผ่นดิน

ดูคอร์ด เพลงสำคัญของแผ่นดิน

เพลงสำคัญของแผ่นดิน

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2566