คอร์ดเพลง สดุดีพระแม่ไทย

CAPO เฟส 1 (ปรับคีย์​ C#)

INTRO : G|C|EbF|G

โลกGสดุดีพระปรีชCาชาญ

ราษDฎร์สุขสราญเพราะพระบารGมี

สิริGกิติ์เกริกฟ้าสุดแดนCแผ่นดินนี้

พระAพันปีหลวงมิ่งขวัญไทยD


ใต้ฝ่Gาละอองฯ ผองไทยCบูชา

ใต้ร่Dมบุญญาพร้อมเพรียงGภูมิใจ

จุดGเทียนแซ่ซ้องส่องเมืองCสว่างไสว

ไทยAเทิดไท้ Dถวายพระพร G


ศูนย์รวมใจปCวงประชา

ศิลปาGชีพอมร พสกAmนิกร Dภักดี      G

พระเมตตาCเติมใจ คุ้มครองไทยGสุขศรี Em

สดุดีพAระแม่ไทยD ทรงพระเจริญG

INSTRU : G|C|EbF|G

( ซ้ำทั้งเพลง )


คอร์ดเพลงที่คุณอาจชอบ