ทำนอง: วิรัช อยู่ถาวร (ศิลปินแห่งชาติ) , เนื้อร้อง: วิเชียร ตันติพิมลพันธ์ , บรรเลงโดยวงเฉลิมราชย์
Advertisements

คอร์ดเพลง สดุดีจอมราชา

TUNE Eb (ปรับคีย์ Eb)

INTRO : E|A|F#B|E

ถวายEบังคมจอมราA.. ชา  E

พระF#mบุญญาเกริกฟ้าBไกล

ธ ทEรงเป็น ร่มโพธ์Aร่มไทร

ศูนย์รวมใจชF#าวไทยสมัครสมานB


ถวายEพระพรจอมราAชันย์  E

ธ อF#mนันต์ปรีชาBชาญ

ขอEพระองค์ทรงเกษมAสำราญ

งามตระการF# สมขัตBติยะไทย E


อุ่นไอรัAกจากฟ้าเรืองรอง แสงทองส่องมา

ไพร่Bฟ้าต่างสดใส E

มหาวชิราAลงกรณ มิ่งขวัญปวงชนEชาวไทย

เทิดไท้พF#mระภูวไนยB ถวายใจF#m  สดุดี..E

INSTRU : E|A|F#B|E

( ซ้ำทั้งเพลง )

คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง