คอร์ดเพลง นวมินทร์มหาราชา จากศิลปิน เพลงสำคัญของแผ่นดิน เป็นเพลงแนวอื่น ๆ โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง นวมินทร์มหาราชา


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

INTRO : Eb|F#|E

|BCC#DEb|

บุญของEbแผ่นดินไทย...

พ่อหลวงบันดาลให้G# ที่ในยุ้งฉางมีข้าวEb

น้ำรินG7ดินดีใครเล่า ทุกข์ใดCmเหินไปบรรเทา

ด้วยพระบาทG# เกือบศตวรรษEb ธ นำFไทยทั้งชาติBb พ้นภัย


แผ่นดินEbถิ่นเมืองทอง...

ผ่านพ้นC/EโพยภัยเนืองนองF#m พระทรงคุ้มครองไทยไว้

ธ เป็นEbพลังแผ่นดิน สมานGmพลังชีวินCmของชนชาวไทยG#

อุ่นใจไพร่ฟ้าEb พระG#บุญญาเกริกไกรBb ภูมิพลมหาราชาEb

INSTRU :      G#

** อ้าองค์G#สุริย์ศรี มีธรรมC#ส่อง

ปกครองBbอย่างทรงพระเมตตาEb

ดุจบิดรเหล่าประชาG# ทุกข์ร้อนใดใดC#กรายมา

โอ้ฟ้าเป็นBbmดั่งฝนEbดับไฟG#

ภูมิใจไทยC# ร่วมร้อยหัวใจร่วมใฝ่Cmร่วมหวัง

ภูมิพลังBbm แผ่นดินEbถิ่นนี้ยิ่งใหญ่G#

ภูมิประวัติF7 ประชาชาติภูมิผไทBbm

ภาคภูมิประชาชัยBb7 ภูมิพลังEbแผ่นดิน


เทิดไท้G# นบน้อมเทิดทูน ธ เหนือC#เกล้า

สราญBbนานเนา หทัยสุขล้ำEbสมจินต์

เพริศแพร้วG# พิพัฒน์ เภทภัยพ่ายแพ้C#สิ้น

นวมินทร์BbmมหาราชาEb ภูมิพลG#

INSTRU :      G#

( ซ้ำ * )

YouTube video
สดุดีพระแม่เจ้า

เพลงสำคัญของแผ่นดิน

สดุดีพระแม่เจ้า

เพลงสำคัญของแผ่นดิน

สดุดีจอมราชา

เพลงสำคัญของแผ่นดิน

ธงชาติไทย

เพลงสำคัญของแผ่นดิน

ดูคอร์ด เพลงสำคัญของแผ่นดิน

เพลงสำคัญของแผ่นดิน

ดูคอร์ด เพลงสำคัญของแผ่นดิน

เพลงสำคัญของแผ่นดิน

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2567