คอร์ดเพลง อา ยา โย
THẤP THỎM

คอร์ดเพลง อา ยา โย - THẤP THỎM


เพลงแห่งโลกอนาคต อีกหนึ่งบทเพลง  Bài hát khó hát nhất thế giới :)) THẤP THỎM (忐忑) ca sĩ CUNG LÂM NA (龔琳娜)

คอร์ดเพลง อา ยา โย

INTRO : Em ( 4 Times )

* a--Em-o, a---o e,

a se di, Am a se do, a se da ge di ge doEm

a sAme di, a se da ge doD

a--Em-o, a---o e,

a se di, Am a se do, a se da ge di ge doEm

a sAme di, a se da ge doD

a--Em---------

a yi ya yi yoB, a yi ya yi yo


** a se di ge daiEm, da ge dai, da ge dai

da ge da ge di ge daiB

da ge dai, da ge do

daiG, da ge dai, da ge dai

da ge da ge di ge daiEm

da ge dai, da ge do a yi ya yi yo--B-,

( REPEAT * , ** )

INSTRU : B|B|D|D

a yGi ya yi yo---

o- yi- yo- yi-, o- yi- yo- yi-

a- yi- ya- yi- a- yi- ya-

da ge daiEm, da ge dai, da ge dai

da ge da ge di ge daiB, da ge dai da ge do...

daiG, da ge dai, da ge dai

da ge da ge di ge daiEm, da ge dai

da ge do... a yi ya yi yo--B-

INSTRU : B|B|D|D

Em|Em|Am|B

da Byi yo yi da yi do yi

a- er- yi- er- yo-,

da Dyi yo yi da yi do yi

dai- dai- dai- dai do-,

daiEm dai dai dai dai dai dai dai

dai dai dai dai dai dai dai dai

dai dai dai dai dai dai dai dai

dai dai do---,

INSTRU : D ( 4 Times )

a--D- a- e---, a yi ya yi yo---,

a--- a--- a- yo---, a- a--------,

a yi ya yi yo---, hei- yo-------,

( REPEAT * , ** )

daiB, di ge dai, di ge dai

di ge di ge dai, dai, di ge dai, di ge do

daiB, di ge dai, di ge dai

di ge di ge dai, dai, di ge dai, di ge do

daiD, di ge dai, di ge dai

di ge di ge dai, dai, di ge dai, di ge do

daiD, di ge dai, di ge dai

di ge di ge dai, dai, di ge dai, di ge do

daiEm, di ge dai, di ge dai

di ge di ge dai, dai, di ge dai, di ge do

daiEm, di ge dai, di ge dai

di ge di ge dai, dai, di ge dai, di ge do

daiCm, di ge dai, di ge dai

di ge di ge dai, dai, di ge dai, di ge do

daiCm, di ge dai, di ge dai

di ge di ge dai, dai, di ge dai, di ge do


daiB, di ge dai, di ge dai, di ge di ge dai,

dai, di ge dai, di ge dai, dig ge dai

dig ge dai, di ge di ge dai, dai

di ge dai, di ge dai, di ge do-,

a yGi yo yi, a yi yo yi yo yi yo      Am

ha---, hai yo----B--,

daiEm, di ge dai, di ge dai, di ge di ge dai,

da, di ge dai, di ge dai, di ge di ge di ge doEm---คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด