Skip to main content
เลื่อนจอ
-
0
+
คอร์ดเพลง โทรมา ณ บัดNow

คะเจ้าฝากใจ๋ ไปกับสายแม่ปิง

ไปบ่าถึงจริงๆ หรือใยเจ้าทิ้งให้คอย

INSTRU :

*** อย่าจุ๊ ให้หมาน้อยตกดอย จุ๊ให้คอย จุ๊ให้คอย

จุ๊ให้คอยให้น้อยใจ นัดเอาไว้ นัดเอาไว้ นัดเอาไว้ แล้วก็ให้มา

INSTRU :

กึ๊ดเติงหา.. ขนาด เหมือนคนใกล้ขาดอากาศหายใจ

กึ๊ดเติงหา.. เต้าใด บอกซิว่าใจกำลังเดินทางมา


* จะโทรก็ได้ จะไลท์ก็ดี บอกกันหน่อยซิว่าเธอยังห่วงหา

ถ้าโทรไม่ได้ ก็ให้ไลท์มา หื้อฮู้หว่าหมาน้อยยังบ่ตกดอยต๋าย


** โทรมาเลย ณ บัดNow เลยมาเลย ณ บัดNow

นั่นนันนัน นั่นหละหนา

โทรมาเลย ณ บัดNow เลยมาเลย ณ บัดNow

อย่าให้คะเจ้าคอยเมิน


**** คนเคยไลท์ตลอด เคยโทรมากอดกันด้วยคำคิดถึง

อย่าทำหื้อกลายเป็นคนสึ่งตึง

บอกกันนิดนึงอย่าหายแซ๊ะหายสอย

( ซ้ำ * )

***** ตั้งแต่บัดนั้นมาจน ณ บัดนี้

ต้องรออย่างนี้ไปถึง ณ บัดไหน

ถ้าบัดเดี๋ยวนี้ยังไม่ยอมส่งใจ

จะบล็อกเบอร์บล็อกไลท์ไปเลย ณ บัดNow

( ซ้ำ ** )

INSTRU :

( ซ้ำ *** )

INSTRU

( ซ้ำ **** , * , ***** , ** , ** , ** )

เนื้อเพลง โทรมา ณ บัดNow
คะเจ้าฝากใจ๋ ไปกับสายแม่ปิง
ไปบ่าถึงจริงๆ หรือใยเจ้าทิ้งให้คอย
INSTRU
*** อย่าจุ๊ ให้หมาน้อยตกดอย จุ๊ให้คอย จุ๊ให้คอย
จุ๊ให้คอยให้น้อยใจ นัดเอาไว้ นัดเอาไว้ นัดเอาไว้ แล้วก็ให้มา
INSTRU
กึ๊ดเติงหา.. ขนาด เหมือนคนใกล้ขาดอากาศหายใจ
กึ๊ดเติงหา.. เต้าใด บอกซิว่าใจกำลังเดินทางมา

* จะโทรก็ได้ จะไลท์ก็ดี บอกกันหน่อยซิว่าเธอยังห่วงหา
ถ้าโทรไม่ได้ ก็ให้ไลท์มา หื้อฮู้หว่าหมาน้อยยังบ่ตกดอยต๋าย

** โทรมาเลย ณ บัดNow เลยมาเลย ณ บัดNow
นั่นนันนัน นั่นหละหนา
โทรมาเลย ณ บัดNow เลยมาเลย ณ บัดNow
อย่าให้คะเจ้าคอยเมิน


**** คนเคยไลท์ตลอด เคยโทรมากอดกันด้วยคำคิดถึง
อย่าทำหื้อกลายเป็นคนสึ่งตึง
บอกกันนิดนึงอย่าหายแซ๊ะหายสอย
( ซ้ำ * )
***** ตั้งแต่บัดนั้นมาจน ณ บัดนี้
ต้องรออย่างนี้ไปถึง ณ บัดไหน
ถ้าบัดเดี๋ยวนี้ยังไม่ยอมส่งใจ
จะบล็อกเบอร์บล็อกไลท์ไปเลย ณ บัดNow
( ซ้ำ ** )
INSTRU
( ซ้ำ *** )
INSTRU
( ซ้ำ **** , * , ***** , ** , ** , ** )

Comments คอร์ดเพลง โทรมา ณ บัดNow - หลิว อาจารียา


คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง