คอร์ดเพลง ที่ว่าการอำเภอ
ป้าง นครินทร์

คอร์ดเพลง ที่ว่าการอำเภอ - ป้าง นครินทร์คอร์ดเพลง ที่ว่าการอำเภอ

INTRO : DBm|G ( 6 Times )

สองDคน คู่คBmวร ว่าGด้วยความ

เหมาะDสม สังBmคม ว่าดีG

สองD คน Bmมั่งมี G เกิดใน

ชนชั้นD เหมือนกันBm เท่าเทียมG


เดินAคู่กันในวันนั้นDวันฤกษ์ดี มุ่งAตรงไปที่ว่าการBm

เซ็นAชื่อกันด้วยรอยยิ้มDชื่นบาน ก่อGนงานAวิวาห์ B


ใครDจะรู้ ว่BmามีความGรักหรือเปล่า

เธอDกับเขาBmเข้าประตูวิGวาห์

ใครDจะรู้ ว่BmาอะไรGสำคัญกว่า

เธอDไม่รักBmกันจริงG

INSTRU : DBm|G ( 4 Times )

แล้Dว พอ Bmไม่นานG ก็เกิดการ

หักหลังD เริ่มชังBm เริ่มกลัวG

สอDงคน Bmรู้ตัวG ว่าอดทน

ไม่ไหวD ต้องไปที่Bmว่าการG


เซ็นAชื่อไปวันสุดท้ายDที่ครองคู่ รู้ว่Aาสิ้นกันซะที Bm

เพียงAอย่างเดียวที่ยังคงDต้องมี เด็กGคนนี้ลูAกใครBm


* เจ้าDเด็กน้อยBm ไม่เคยขอGว่าต้องเกิด

กำDเนิดเขาBm ขึ้นมาG

เกิดDมาแล้วBm ได้มาเจอGแค่ใบหย่า

โถ.D. ไม่น่าBmให้เกิดG

( ซ้ำ * )

INSTRU : DBm|G ( 4 Times ) D


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด