Skip to main content
เลื่อนจอ
-
0
+
คอร์ดเพลง ที่ว่าการอำเภอ

INTRO : DBm|G ( 6 Times )

สองDคน คู่คBmวร ว่าGด้วยความ

เหมาะDสม สังBmคม ว่าดีG

สองD คน Bmมั่งมี G เกิดใน

ชนชั้นD เหมือนกันBm เท่าเทียมG


เดินAคู่กันในวันนั้นDวันฤกษ์ดี มุ่งAตรงไปที่ว่าการBm

เซ็นAชื่อกันด้วยรอยยิ้มDชื่นบาน ก่อGนงานAวิวาห์ B


ใครDจะรู้ ว่BmามีความGรักหรือเปล่า

เธอDกับเขาBmเข้าประตูวิGวาห์

ใครDจะรู้ ว่BmาอะไรGสำคัญกว่า

เธอDไม่รักBmกันจริงG

INSTRU : DBm|G ( 4 Times )

แล้Dว พอ Bmไม่นานG ก็เกิดการ

หักหลังD เริ่มชังBm เริ่มกลัวG

สอDงคน Bmรู้ตัวG ว่าอดทน

ไม่ไหวD ต้องไปที่Bmว่าการG


เซ็นAชื่อไปวันสุดท้ายDที่ครองคู่ รู้ว่Aาสิ้นกันซะที Bm

เพียงAอย่างเดียวที่ยังคงDต้องมี เด็กGคนนี้ลูAกใครBm


* เจ้าDเด็กน้อยBm ไม่เคยขอGว่าต้องเกิด

กำDเนิดเขาBm ขึ้นมาG

เกิดDมาแล้วBm ได้มาเจอGแค่ใบหย่า

โถ.D. ไม่น่าBmให้เกิดG

( ซ้ำ * )

INSTRU : DBm|G ( 4 Times ) D

เนื้อเพลง ที่ว่าการอำเภอ
INTRO
สองคน คู่ควร ว่าด้วยความ
เหมาะสม สังคม ว่าดี
สอง คน มั่งมี เกิดใน
ชนชั้น เหมือนกัน เท่าเทียม

เดินคู่กันในวันนั้นวันฤกษ์ดี มุ่งตรงไปที่ว่าการ
เซ็นชื่อกันด้วยรอยยิ้มชื่นบาน ก่อนงานวิวาห์

ใครจะรู้ ว่ามีความรักหรือเปล่า
เธอกับเขาเข้าประตูวิวาห์
ใครจะรู้ ว่าอะไรสำคัญกว่า
เธอไม่รักกันจริง
INSTRU
แล้ว พอ ไม่นาน ก็เกิดการ
หักหลัง เริ่มชัง เริ่มกลัว
สองคน รู้ตัว ว่าอดทน
ไม่ไหว ต้องไปที่ว่าการ

เซ็นชื่อไปวันสุดท้ายที่ครองคู่ รู้ว่าสิ้นกันซะที
เพียงอย่างเดียวที่ยังคงต้องมี เด็กคนนี้ลูกใคร

* เจ้าเด็กน้อย ไม่เคยขอว่าต้องเกิด
กำเนิดเขา ขึ้นมา
เกิดมาแล้ว ได้มาเจอแค่ใบหย่า
โถ.. ไม่น่าให้เกิด
( ซ้ำ * )
INSTRU

Comments คอร์ดเพลง ที่ว่าการอำเภอ - ป้าง นครินทร์คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง