Skip to main content
เลื่อนจอ
-
0
+
🎸 คอร์ดเพลง บ่เป็นหยังเขาเข้าใจ

INTRO : C|Em|DmG|C

เจ็บCคักอยู่ แต่เขาบ่ฮู้ว่Emาสิเฮ็ดจั่งใด๋

กะเจ้าของAmฮักเพิ่นจนเบิดหัวใจ

คงเฮ็ดได้แFค่เอาใจซ่อยG


เรื่องCเขานั้น เขาสิเก็บEmให้ลึกสุดใจ

สิจือF สิจำเบิดสู่อย่างเอาไว้

บ่ให้ลบGให้เลือนจากใจ ให้เจ้าของCโชคดี


* บ่เป็นหยังF เขาเข้าใจ ไปโลดไปบ่Emต้องห่วง

ย่างหลายDmกะบ้าป่วงG คงบ่ฮอดCตายดอกติ้ E

บ่เป็นหยังF เขาเข้าใจ ที่เจ้าของไปใEmนมื้อนี้ Am

ขอบใจหลายDmที่ย่างเข้ามา

ฮ้องเอิ้นใจที่Gมันมิดซี่ลี่ ให้เคยมีความCฮัก

INSTRU : C|Em|Am|FG

เรื่องCเฮานั้น เขาสิเก็บEmให้ลึกสุดใจ

สิจือF สิจำเบิดสู่อย่างเอาไว้

บ่ให้ลบGให้เลือนจากใจ ให้เจ้าของCโชคดี

( ซ้ำ * , * )

เจ้าDmของไปโลดไป..      G

บ่เป็นหยังDm      เGขาเข้าCใจ

เนื้อเพลง บ่เป็นหยังเขาเข้าใจ
INTRO
เจ็บคักอยู่ แต่เขาบ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดจั่งใด๋
กะเจ้าของฮักเพิ่นจนเบิดหัวใจ
คงเฮ็ดได้แค่เอาใจซ่อย

เรื่องเขานั้น เขาสิเก็บให้ลึกสุดใจ
สิจือ สิจำเบิดสู่อย่างเอาไว้
บ่ให้ลบให้เลือนจากใจ ให้เจ้าของโชคดี


* บ่เป็นหยัง เขาเข้าใจ ไปโลดไปบ่ต้องห่วง
ย่างหลายกะบ้าป่วง คงบ่ฮอดตายดอกติ้
บ่เป็นหยัง เขาเข้าใจ ที่เจ้าของไปในมื้อนี้
ขอบใจหลายที่ย่างเข้ามา
ฮ้องเอิ้นใจที่มันมิดซี่ลี่ ให้เคยมีความฮัก
INSTRU
เรื่องเฮานั้น เขาสิเก็บให้ลึกสุดใจ
สิจือ สิจำเบิดสู่อย่างเอาไว้
บ่ให้ลบให้เลือนจากใจ ให้เจ้าของโชคดี
( ซ้ำ * , * )
เจ้าของไปโลดไป..      
บ่เป็นหยัง      เขาเข้าใจ

Comments คอร์ด บ่เป็นหยังเขาเข้าใจ - อพิศาล ลมพัด


คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!