คอร์ดเพลง นานแสนนาน
เทียรี่ เมฆวัฒนา

คอร์ดเพลง นานแสนนาน - เทียรี่ เมฆวัฒนาคอร์ดเพลง นานแสนนาน

INTRO : F|Am|Bb|Bbm

F|Am|GmC|F

ยังFจดจำเอาไว้ Am กับรักBbที่เคย  C

ยังFคงลืมไม่ไหวAm  แม้เธGmอจากไป  C

ความFทรงจำที่มีอAmยู่  ยังไBbม่เคยเปลี่ยนไป  Bbm

รักFที่แสนมีความAmหมาย  จะลืมGmลงได้อCย่างไร

INSTRU : F|Am|Gm|C

ใจยัFงแหลกสลายAm  ไม่มีชิ้Gmนดี  C

ใจยัFงพังทลายAm  ปวดร้GmาวแทบตายC

ถึงFจะจบมานานAmแล้ว  ก็ยังไBbม่จางหายBbm

ให้ชีFวิตดำเนินAmไป

อย่างไร้จุGmดหมายCปลายทางF       C


* นานFแสนนาน Dm  จะรัBbกเธอไปอCย่างนี้

อีกนานFแสนนานDm  ยังฝัBbงลึกในใจ  C

มั่นAคงในรักเดิม Dm  ใจไม่Aยอมไปไหน Bb

นานFแสนนานDm  จะรักBbเธอไปอีCกนาน

INSTRU : F|Dm|Bb|C

F|Am|Gm|C|F|Am|Gm|C

F|Am|Bb|Bbm

F|Am|GmC|F|Am|Gm|C

วันFเวลาผ่านเลย Am  อย่างGmไร้ทิศทาง  C

ให้เFวลาผ่านไป Am  ช่วยGmรักษาแผล  C

คงFอาจมีสักวันAmหนึ่ง  ที่ใจไBbม่พ่ายแพ้  Bbm

แต่วัFนนี้ยังอ่อนAmแอ  คงGmยังต้องCอีกนาน  F

( ซ้ำ * )

INSTRU : F|BbC

( ซ้ำ * )

นานFแสนนานDm  นานแBbสนนานC รักเธออีกนาน

นานFแสนนานDm  นานแBbสนนานC รักเธออีกนาน

นานFแสนนานDm  นานแBbสนนานC จะรักเธออีกนาน

นานFแสนนานDm  นานแBbสนนานC จะรักเธออีกนาน

นานFแสนนานDm  นานแBbสนนานC       F


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด