Advertisements

คอร์ดเพลง ความรักสีดำ

INTRO : GEm|CAm|D

GD|GEm|CD|G

ความรักสีแดงG       Emคงร้อนแรงC       Amดังไฟเผา D

ควาGมรักDสีขาวG       EmคงสวยราวC       Amดังเมฆา D

ควาGมรักDสีฟ้าG       EmยามทิวาC       Amช่างน่าดู  D

ควาGมรักสีชDมพู  G       หEmมู่พฤกษาC       ล้DวนดังมายาG       D

INSTRU : GEm|CD|G

* ควาEmมรักนั่น แท้จริงBmสีอะไร

ใครC จะตอบ ได้ไหม G

ความEmรักนั้น เป็นเชื้อBmไฟเผาไหม้

หรือเป็นC หยดหนึ่ง น้ำใส  D


** แต่ความรักสีดำG       Emต้องเจ็บช้ำC       Amอนิจจา  D

จะGจดจำD ไว้ว่าG       Emรักของข้าC นี้มันD สีดำ G       D

INSTRU : GEm|CAm|D

GD|GEm|CD|G

( ซ้ำ * , ** )

จะDจดจำไว้ว่าG       Emรักของข้าC นี้มันD สีดำG       D

INSTRU : GEm|CD|G

Advertisements

คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง