คอร์ดเพลง สมดุล

TUNE Eb (ปรับคีย์ C#)

ในวัDนที่ใจกำลังอ่อนล้าA

แอบเฝ้าคอยมองหาBmสักคน ที่เคยGอยู่เคียง

มันDเป็นคำพูดที่ไม่มีเสียงA

คนที่ใจเรียกหาBmคือเธอ ที่เดินGจากไป


เราDต่างได้เรียนรู้ กับAสิ่งที่พลาดไป

เราCอาจจะฟังกัน น้อยGลงใช่ไหม

เวลาDที่ผ่านไป ฉันAเริ่มเข้าใจ

เธอCเองก็คิดเหมือนกันหรือเปล่าG


ได้มีDเวลาทบทวนตัวเองA

จะมีใครที่สมCบูรณ์ทุกสิ่ง ฉันและเธอG

* เรากลับมาเป็นเหมือนDเดิม ให้เหมือนAเคย

เรื่องใดที่มองCไม่ตรงก็เติมให้กัน ให้สมดุลG

เรากลับมาเป็นเหมือนDเดิม จับมือไว้ใAห้แน่นกว่าเก่า

ผ่านสิ่งดีร้ายC.. ข้ามไปด้วยกันG

INSTRU : D|A

บางDเรื่องที่ยากเย็น จนAเกินจะเข้าใจ

ให้วCางมันไว้ เลิกหาคำตอบG


ได้มีDเวลาทบทวนความจริงA

ไม่มีอะไรที่สมCบูรณ์ทุกสิ่ง ฉันและเธอG

( ซ้ำ * )

INSTRU : D|A|C|G

ในวันที่ฝนDซา ท้องฟ้าก็เปลี่ยนAสี

เรื่องราวที่ดียัCงอยู่ ก็รู้กันอยู่ ในหัวใจ G

เมื่อวันที่ฝนDจาง ท้องฟ้าก็สดAใส

ให้เราได้เริ่มCกันใหม่ ได้เริ่มต้นใหม่ ให้สมดุลG


ได้มีDเวลาทบทวนความจริงA

ไม่มีอะไรที่สมCบูรณ์ทุกสิ่ง ฉันและเธอG

( ซ้ำ * )

INSTRU : D