คอร์ดเพลง Sha la la la la
The Wynners

คอร์ดเพลง Sha la la la la - The Wynners


Original Key

Sha la la la la

Original Key

INTRO : D|D|G|A

There's a girlD on my mind

and she knows I'm thinking of Gher

On my wayA through the day and the night

the stars shine aboveD me           A


She's been goneD for some time

but I know I truly loveG her

And I'm singiAng the song

Hoping she'll be back when she heaDrs it          A


* My heart go shaD la la la la

Sha la la in the mornGing

Woo.... ShaA la la la la

Sha la la in the sunsDhine           A

ShaD la la la la

Sha la la in the evenGing

ShaEm la la la la

ShaA la la la just for youD

INSTRU : G|A

If your loveD's gone away just like mine

you feel like cryiGng

Sing alongA may be once may be twice

Just try it togethDer           A

cause a day Dno one knows you return

and you'll be happGy

shadows fadeA in the sun

Listen to your heart and here is Dit           A

( REPEAT * )

INSTRU : Bb

ShaEb la la la la

Sha la la in the mornG#ing

Woo.... ShaBb la la la la

Sha la la in the sunsEbhine           Bb

ShaEb la la la la

Sha la la in the evenG#ing

ShaFm la la la la

ShaBb la la la just for youEb
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564