คอร์ดเพลง I’ll never dance again
The Wynners

คอร์ดเพลง I’ll never dance again - The Wynners


Original Key

I’ll never dance again

Original Key

INTRO : C|Am|C|Am

My soulC once swaying

To the beatAm of your heart

And yourC lips were saying

That we won'tAm dance apart

Now someFone else is holding you

The way I did thenC


So I will neveGr, no I'll neveFr

Never dance againC, oh..no.G..


I've danceCd with the others

Just to showAm I don't care

But my Carms have discovered

That the thrillAm wasn't there

UnlessF my arms are holding you

The way they did thenC,


darling I will neveGr, no I'll neveFr,

never dance againC, oh...no..G.


I stayBb at the dance floor

The memories grow dimC

And myBb heart would break

To seeG# you take everF#y step with himG..


Oh I Csee you sighing

On the shouldAmer of his

And my Cheart was dying

Thinking howAm sweet that is

UnlessF my arms are holding you

The way they did thenC


Darling I will neveGr, no I'll neveFr

Never dance againC

Darling, darling I will neveGr, no I'll neveFr

Never dance againC

No, no, no.. I will neveGr

No I'll neveFr, I'll never dance agaiCn.




คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564



คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564