คอร์ดเพลง ไกลกังวล
เพลงพระราชนิพนธ์

คอร์ดเพลง ไกลกังวล - เพลงพระราชนิพนธ์Advertisements


คอร์ดเพลง ไกลกังวล

INTRO :  C9B9C9 ( 2 Times )

Bb7|Bb7

อยู่ไกลกังวลEb      ชนม์Bb7.. ชื่นฉ่ำ Eb

หาดทรายและน้ำC7นำไกลเศร้า

ไม่มีหาดไหนF7งามเทียมเท่า

คลื่นครวญคลอเคล้าBbวอนรักฝั่ง Eb


ค่ำคืนไม่เหงาEb      เราBb.. เริงสุขEb

ไม่มีความทุกข์Eb7ใดมาบังG#

ได้ยินแต่เสียG#mง      ดนC#ตรียังEb

สนุกกันทั้งBbยามค่ำคืนEb* รุ่งอรุณแล้วEb      ฟ้า..Bb7 เรืองเรื่อEb

แต่ใจยังเหลือC7ความเริงรื่น

สนุกจริงหนอF7คลอเสียงคลื่น

โต้ลมฉ่ำชื้นBbยามพลิ้วผ่านEb


** โน่นเดือนยังค้างEb      ฟ้าBb.. ลอยเด่นEb

แต่เราไม่เว้นEb7ความสำราญG#

แข่งกันคอยรัG#mบ      ทิC#วาวารEb

สนุกสนานBbกันเถิดเอย  (Eb)

INSTRU :  C9B9C9 ( 2 Times )

Bb7Bb7

EbBb|Eb|C7|C7|F7|Bb|Eb

EbBb|Eb|Eb7|G#|G#mC#|Eb|Bb|Eb

(ซ้ำ * , ** )

INSTRU :  EbC#C|Bb|Eb


คอร์ดเพลงที่คุณอาจชอบ